İlim Köşesi

Abdest alırken okunacak dualar

Abdest alırken okunacak dualar

Abdest alırken okunacak dualar ile ilgili İmâm Nevevî (Rahimehullâh) “el-Ezkâr” isimli eserinde şöyle demiştir: “Abdest alırken her bir uzvun kendine mahsus (özel) duası bulunduğu hakkında Rasûlüllâh (Sallâllâhualeyhivesellem)’den bir hadis-i şerif rivayet edilmemiştir.

Abdest alırken okunacak dualar bilinmiyorsa bol bol salavat-ı şerif okunabilir.

Ancak, fukahâ (Rahimehumüllâh) abdest esnasında her bir uzva mahsus selef-i sâlihînden gelen bir takım duâların okunmasını müstehab (Allâh-u Te‘âlâ katında sevgili) görmüşlerdir.

Abdest alırken okunacak dualar;

a) Abdest alacak kişi, abdeste başlarken “Eûzü-Besmele” okuduktan sonra:

‘Bütün hamdler suyu temizleyici yapan ve İslâm’ı nur kılan Allâh-u Te‘âlâ’ya mahsustur’ der.

b) Ağzına su verirken:

‘Ey Allâh’ım! Seni zikretmem, Sana şükretmem ve Sana güzel ibâdet edebilmem için bana yardım et. ‘Ey Allâh’ım! Bana peygamberinin Havz’ından öyle bir kâse (dolusu şerbet) içir ki, ondan sonra ebedî susamayayım’ der. (Aynî, Hidâye Şerhi)

İlginizi Çekebilir  Adem (a.s)'ın tevbesi

c) Burnuna su verirken:

‘Ey Allâh’ım! Nimetlerinin ve cennetlerinin kokusundan beni mahrum etme. Ey Allâh’ım! Bana cennetin kokusunu koklat; cehennemin kokusunu koklatma’ der. (tbnü’l-Mulakkm, el-Bednı’l-Münîr)

d) Yüzünü yıkarken:

‘Ey Allâh’ım! Dostlarının yüzleri bembeyaz olacağı günde, nûrunla yüzümü ak et. Düşmanlarının yüzleri kapkara olacağı günde, günahlarım sebebiyle yüzümü karartma’ der.

e) Sağ kolunu yıkarken:

‘Ey Allâh’ım! Defterimi bana sağ elimden ver ve beni kolay bir muhasebe ile muhasebe et’ der.

f) Sol kolunu yıkarken:

‘Ey Allah! (Mahşerde amel defterleri uçuşurken) bana defterimi sol elimden ve arka tarafımdan verme ve beni şiddetli bir şekilde muhâsebeye tutma. der.

g) Başını meshederken:

‘Ey Allah! Rahmetinle (acıman, esirgemen ve lütfün ile) beni kapla ve bereketlerini üzerime yağdır’ der.

h) Kulaklarını meshederken:

‘Ey Allâh! Sen beni, (insanların konuştuklan) sözü dinleyip en güzeline uyanlardan kıl’ der. (İbnû’l-Mulakkın, el-Bedru ’l-Münîr)

İlginizi Çekebilir  Akrabalar ile Küs durmanın vebali

ı) Boynunu meshederken:

‘Ey Allâh! Boynumu cehennemden âzâd et ve beni zincirlerden, bukağılardan ve işkencelerden muhâfaza et’ der.

i) Sağ ayağını yıkarken:

‘Ey Allâh! Ayakların kayacağı günde iki ayağımı Sırat köprüsü üzerinde sabit eyle’ der. (Ğazâlî, ei-ihyâ)

j) Sol ayağını yıkarken:

‘Ey Allâh! Sa‘yimi meşkûr (çalışmamı mükâfatlandırılmış), zenbimi mağfur (günahımı bağışlanmış), amelimi makbûl (kabul edilmiş), ticâretimi lentebûr (âhiret kazancımı aslâ kesâda uğramayan kârlı bir ticaret) kıl’ der. (Nevevî, el-Ezkâr)

Abdest alırken okunacak dualar konusu için kaynak alınan eser;
(Îmân-İslâm İlmihâli-Ahmet Mahmut Ünlü)

Yorum Yap