İlim Köşesi

Adem (a.s)’ın tevbesi

Adem (a.s)'a öğretilen istiğfar kelimeleri

Adem (a.s)’ın tevbesi

Enes (Radıyâllahu Anh);

“Adem Rabbinden bir takım kelimeler öğrendi de (onlarla tevbe edince) O tevbesini kabul etti. Zira Tevvâb da Rahim de ancak O’dur” (Bakara Sûresi:37)

âyet-i kerîmesinin tefsirinde şöyle demiştir:

“Âdem (Aleyhisselâm) ‘Ey Allah! Seni hamdinle tesbih ederim, ben kötü bir iş yaptım, ben nefsime zulmettim, o halde beni bağışla, çünkü mağfiret edenlerin en hayırlısı ancak Sensin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni hamdinle tesbih ederim. Ben kötü bir iş yaptım ve kendime yazık ettim. Artık Sen bana rahmet et. Şüphesiz ki Sen acıyanların merhametlisisin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni tenzih ederim ve Sana hamdederim. Ben kötü bir iş yaptım ve nefsime zulmettim. O halde benim tevbemi kabul et. Tevbeleri çokça kabul eden ve ziyade merhamet eden ancak sensin’’ diye istiğfar etti.”
(Beyhaki Şu ‘abu ’l-îmân, no:7173, 5/434)

İlginizi Çekebilir  Allah kimleri sevmez?

Diğer bir rivâyete göre de bu kelimeler A‘râf Sûresinin 23. âyet-i kerîmesinde geçen:
“Ey Rabbimiz! Biz nefislerimize zulmettik! Eğer Sen bizim için (günahlarımızı) bağışlamada bulunmazsan ve bize acımazsan andolsun ki; elbette biz hüsrana uğrayanlardan oluruz!” kelimeleridir.
Üç aylarda yapılacak istiğfar, konusu için kaynak alınan eser;
[İstiğfar Risalesi – Ahmet Mahmut Ünlü]

Yorum Yap