Editörün Seçtikleri İlim Köşesi

Allah için hicret etmek

Allah için hicret etmek

Allah için hicret etmek

Hasan-ı Basrî (rah) rivayet ettiği bir hadiste Nebî (sallallahualeyhivesellem) buyurular kim: ”Dini için, bir karış dahi olsa, bir yerden bir yere hareket eden (göç eden, hicret eden) kimseye cennet vacip olur. Cennette Muhammed (sallallahualeyhivesellem) ve İbrahim’e (a.s) arkadaş olur ” (Kurtubî,el-Câmiu li Ahkâm’il-Kur’ân, 5/347)

Bilindiği üzere İbrahim (a.s) Nemrut’tan ve inanmayan Harran halkının topraklarından Şam’a hicret etmişti. Nitekim ayet-i kerimede bu hususa işaret edilir: “(İbrahim) ‘Ben Rabbimin emrettiği yere göçeceğim. Şüphesiz O her şeye galiptir ve hikmet sahibidir’ dedi. (Ankebût 29/26. )

Bir başka ayette ise şöyle geçer: “(İbrahim) ‘Ben Rabbime gidiyorum (küfür yurdundan hicret ediyorum). O beni doğru yola iletir dedi.’ (Saffât 37/99)

Efendimiz (sallallahualeyhivesellem) de Mekke’den Medine’ye hicret etmişti.

Herkim günahın, küfrün olduğu veya açıkça işlenmeye başlandığı bir yerden, sırf Allah rızasını gözeterek başka bir yere göçerse, o kimse Hz. İbrahim’in (a.s) ve Hz. Muhammed’in (sallallahualeyhivesellem) sünnetlerini işlemiş olur. Ahirette yani cennette de onlarla arkadaş olur. Allah Teâlâ ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur:

İlginizi Çekebilir  Vesvese nedir?

“Kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde barınacak bir. çok ve bolluk (imkân) bulur. Kim Allah ve Resûlü için göç etmek maksAdîla evinden çıkar da, kendisine ölüm yetişirse, onun mükafatı Allah katındadır. Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edendir.” (Nisâ 4/100)

Allah için hicret etmek hususunda
Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) bir hadis-i şeriflerinde buyururlar ki:

“Herhangi bir müslüman, Allah ve Resûlü için hicret etmek üzere evinden çıksa ve daha bir iki adım atmadan veya henüz bineğinin üzengisine basmadan ölüm kendisine yetişse Allah (c.c) o kimseye muhacirlerin mükafatını verir.

Herhangi bir müslüman, Allah rızası için cihada çıksa, fakat henüz savaşmadan evvel atından düşmek veya zehirli bir hayvan tarafından sokulmak suretiyle ya da herhangi bir şekilde ölse şehid olmuş olur.

Herhangi bir müslüman, Kâbe’yi ziyaret maksadıyla evinden çıksa ve o mübarek beldeye yetişemeden ölüm kendisini yakalasa, Allah (c.c) onu cennetine koyar. (Ahmed, el-Müsned, 4/36)

İlginizi Çekebilir  Mahşer yeri ve ehli

Bulunduğu yerden ayrılmadan Allah’ın farzlarını yerine getirebilen kimsenin vatanını terk etmesi gerekmez. Bunda bir sakınca yoktur. İnsanların yaptıkları günah ve isyanı kerih gördüğü takdirde mazur sayılır.

Yorum Yap