İlim Köşesi

Çarşı ve pazarlarda istiğfar etmek

Çarşı ve pazarlarda istiğfar etmek

Çarşı ve pazarlarda istiğfar etmek konusu ile ilgili, Enes ibni Mâlik (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

”Her kim çarşılarda (pazarlarda ve insanların gaflet içinde olduğu mekanlarda ve zamanlarda) Allâh-u Azze ve Celle’den mağfiret talep ederse Allâh-u Te’âlâ o kişi için oralara girenlerden düzgün konuşan ve konuşamayan herkes sayısınca günahlarını mağfiret eder.”
(Deylemî, MüsnedA’Pirdevs, ifa:5759, 3/561)

Çarşı ve pazarlarda istiğfar etmek, konusu için kaynak alınan eser;
[İstiğfar Risalesi – Ahmet Mahmut Ünlü]

Yorum Yap