İlim Köşesi

Cehennem Ateşi

Cehennem atesi hakkında İbn Mesud (r.a) der ki:

”Sizin şu dünyadaki ateşiniz, cehennem ateşinin yetmişte biri kadardır. Cehennem ateşinden bir parça denize iki defa daldırılıp çıkarılsa, ondan artık bir daha faydalanamazsınız.”
(Beyhakî, el-Ba’s ve’n-Nüşûr, nr. 499)

Yine Cehennem atesi hakkında Mücâhid (rah) der ki: “Dünyadaki ateş, cehennem ateşinin şiddetinden Allah’a sığınır.”

Cehennem ateşi

Cehennem Ateşi

Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) buyurdular ki:

”Cehennem ehlinin en hafif azaba uğrayanına ateşten bir çift ayakkabı giydirilir. Bu ayakkabılar o kişinin beynini kaynatır. Kafası âdeta kaynayan bir tencere gibi olur. Kulakları ve dişleri kor ateş gibi, göz kapakları kızgın alev gibidir. Bütün iç organları ayağının dibine dökülür. Kendisinin, cehennemlikler içinde en ağır azaba uğrayan kişi olarak görür. Hâlbuki o en hafif azaba uğrayan kişidir.”
(Buhârî, nr. 6561; Müslim, nr. 213; Tirmizî, nr. 2604)

Abdullah b. Amr b. el-Âs (r.a) anlatıyor: “Cehennemlikler Mâlik adlı meleğin yanlarına gelmesini isterler. Mâlik bu çağrıya tam kırk yıl cevap vermez. Daha sonra onlara, “Siz burada ebedi olarak kalacaksınız’(Zuhruf 43/77.) der. Bunun üzerine cehennem ehli rablerine dua ederek, “Ey Rabbimiz! Bizi buradan çıkartıp dünyaya geri gönder). Eğer bir daha (kötülükler yaparak cehenneme) dönersek, muhakkak ki biz zalimlerdeniz.’ (Müminûn 23/107.) Dünya hayatının iki misli zaman geçene kadar onlara hiçbir cevap verilmez. Daha sonra Allah (c.c) onlara, ”Alçaldıkça alçalın orada. Bana karşı konuşmayın” (Müminûn 23/108.) der.

İlginizi Çekebilir  Uykudan önce yapılacak istiğfar

Bundan sonra hiç kimse tek kelime dahi konuşmaz. Sadece cehennemin, âdeta başı eşek anırmasına, sonu ise inlemesine benzer bir uğultu ve iniltisi duyulur.”

Katâde (rah) demiştir ki: “Ey topluluk! Sizin bu ateşten kaçacak bir yeriniz var mı? Ya da buna dayanabilecek takatiniz ve sabrınız? Ey cemaat! Allah’a itaat etmek sizin için en kolay olanıdır. O halde Allah’a olan kulluğunuzu yerine getiriniz.”

Yorum Yap