Dua İlim Köşesi

Cehennem ateşinden koruyan dualar

Cehennem ateşinden koruyan dualar, Hâlid b. İmrân (r.a) anlatıyor: Bir gün Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) sahabelerin karşısına çıkarak,

– Kalkanlarınızı alınız, buyurdu. Sahabeler,

– Bize doğru gelmekte olan bir düşman için mi? dediler. Resûlullah (sallallahualeyhivesellem),

– Hayır, ateşe karşı! buyurdu. Sahabeler,

– Ey Allah’ın Resûlü! Bizim ateşe karşı kalkanlarımız nedir? diye sorunca Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurdu:

– Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm
(Allah (c.c) bütün noksan sıfatlardan uzak ve yücedir. Hamd O’na mahsustur. Allah’tan başka ilâh yoktur. O en büyüktür. Yüce ve azamet sahibi Allah’tan başka hiçbir güç, kuvvet ve kudret sahibi yoktur). İşte bu kelimleler yarın kıyamet günü kulu cennete yaklaştırıcı, cehennemden uzaklaştırıcı ve kıyametin dehşetlerinden koruyucu kelimelerdir.’
(Nesâî, Amelü’l-Yevm ve’l-Leyle, nr. 848; Hâkim, el-Müstedrek, 1/541, Beyhakî, Şuabû’l-lmân, nr. 606.)

İlginizi Çekebilir  Riyanın Belirtileri Nelerdir?

Cehennem ateşinden koruyan dualar

Cennete ağaç dikmek için okunacak dua


İbn Abbâs’ın (r.anhümâ) dediğine göre meleklerden İsrafil (a.s) bir gün Peygamber Efendimize gelerek şöyle dedi:

“Ey Muhammed ‘Sübhânallâhi ve’l-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l-aliyyi’l-azîm‘ de. Kim bunları bir kere söylerse, Allah (c.c) ona şu beş şeyi ihsan eder:

1. Allah (c.c) onu, Allah’ı çokça zikredenler arasına yazar.

2. Gece ve gündüz O’nu zikredenlerin en faziletlisi olur.

3. Cennette kendisi için bir ağaç dikilir.

4. Kurumuş ağacın yapraklarının döküldüğü gibi günahları dökülür.

5. Allah (c.c) o kimseye rahmet nazarıyla bakar. Allah (c.c) kime rahmet nazarıyla bakarsa, ona azap etmez.”
(Heysemî, ez-Zevâid, 10/90)

Şu konularıda inceleyebilirsiniz:
Cehennem ateşi
Cehennem ve ehlinin vasıfları

Cehennem ateşinden koruyan dualar, konusu için kaynak alınan eser;
[Sohbetler (Gafletten uyanış) – Ebü’l-Leys Es-Semerkandî (Tenbîhül Gâfılîn)]

Yorum Yap