İlim Köşesi

Çok Gülmenin Zararları

Çok gülmenin zararları ile ilgili şöyle denişmiştir; “Üç şey kalbi katılaştırır: Sebepsiz yere gülmek, acıkmadan yemek yemek, boş konuşmak.”

Çok Gülmenin Zararları

Behz b. Hakîm’in babası ve dedesi rivâyetine göre, Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurmuştur:

“İnsanları güldürmek için yalan söyleyen kişiye yazıklar olsun, ona yazıklar olsun!’’
(Ebû Davud, nr.4990; Tirmizî, nr.2315) Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) bu sözünü üç defa tekrarlamıştır.

İbrahim en-Nehaî (rah) demiştir ki: “Adam söylediği bir söz sebebiyle çevresindeki insanları güldürür. Fakat bu söz Allah’ı kızdırır, gazaplandırır. Allah’ın bu öfkesi önce bu adama sonra ona gülen çevresindekilere dokunur. Bir kimse bir söz söyler ve Allah da bundan razı olursa, Allah’ın rahmeti hem ona hem de o adamın çevresindekilere ulaşır.”

Yine Ebû Hüreyre’nin (r.a) rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Resûl-i Ekrem (sallallahualeyhivesellem) çok gülmenin zararları ile ilgili şöyle buyurdu:

İlginizi Çekebilir  Namazdaki tabirler ve anlamları

Ey Ebû Hüreyre! Haramlardan titizlikle sakın ki, insanların en âbidi olasın. Allah’ın sana verdiğine razı ol ki, insanların en zengini olasın. Komşuna iyilik et ki, gerçek mümin olasın. Kendin için sevdiğini insanlar içinde sev ki, gerçek mümin olasın. Gülmeyi azalt, çünkü çok gülmek kalbi (mânen) öldürür.”
(Tirmizî, nr. 2305; İbn Mâce, nr. 4217)

Ahnef b. Kays, Hz. Ömer’in kendisine şu tavsiyelerde bulunduğunu söyler: “Ey Ahnef! Çok gülenin heybeti ve saygınlığı azalır. İnsanların önünde aşırı mizah yapan hafife alınır. Kişi en çok ne ile uğraşırsa onunla bilinir. Çok konuşanın yanılgısı da çok olur. Hatası çok olanın hayâsı, utanma duygusu zayıflar. Hayâsı zayıflayanın takvası da zayıflar. Takvanın zayıfladığı bir kalp ölür. Kalbi ölen kimse cehenneme daha layıktır.”

Kahkaha ile gülme! Çünkü bu şekilde gülmek sekiz zarara sebep olur:

1. Âlimler ve erdemli insanlar tarafından kınanırsın.
2. Cahiller ve sefihler sana karşı cüret kazanırlar.
3. Kahkaha atmakla, cahil isen cehaletin daha da artar; âlim isen ilmin eksilir. Nitekim bir haberde, “Âlim kahkaha ile güldüğü zaman ilminin bir kısmını kendinden kovup çıkarmış olur” denilmiştir.
4. Geçmiş günahlarını unutmana neden olur.
5. Kahkaha, ilerde günah işlemeye zemin oluşturur. Çünkü kahkaha kalbi katılaştırır. Böylelikle günah işlemek o kimseye zor gelmez.
6. Kahkaha ölümü ve sonrasını unutturur.
7. Senin aracılığınla gülenlerin günahı da sana yüklenir.
8. Dünyada azıcık gülmek, ahirette çok ağlamaya sebep olur.

İlginizi Çekebilir  Saç ektirmek caiz midir?

Nitekim Allah Teâlâ şöyle buyurur:

”Artık kazanmakta olduklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar!”
(Tevbe 9/82)

Ebû Zer el-Gıfârî’den (r.a) rivayet edildiğine o, “az gülsünler” ayetinin manasını şöyle izah etmiştir. “Dünya hayatı zaten kısadır. Günahkarlar orada diledikleri kadar gülsünler. Fakat onlar Allah’a varacakları zaman bir daha hiç dinmemek üzere ağlayacaklardır: ““Artık kazanmakta olduklarının cezası olarak çok ağlasınlar!”

Yorum Yap