İlim Köşesi

Cuma günü okunacak istiğfarlar

Cuma sabahı okunacak istiğfar;


Cuma günü okunacak istiğfarlar ile ilgili Enes (Radıyalâhu Anh)dan rivâyete göre Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur;

“Her kim cuma gününün sabahı, sabah namazından evvel üç kere:

”Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, Hayy ve Kayyum olan O büyük Allâh-u Te’âlâ’dan mağfiret talep ederim’ derse, günahları denizin köpükleri kadar (fazla) da olsa, Allâh-u Te’âlâ onları affeder.”
(İbnü’s-Sümî, Amelü’l-yevmi ve’l-leyle,no:83, Nevevî, el~Ezkâr:41)

Cuma günü okunacak istiğfarlar

Cuma günü ikindiden sonraki istifar;


Enes ibni Mâlik (Radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi veSellem) şöyle buyurmuştur:

“Her kim cuma günü ikindiden sonra, yetmiş kere istiğfar ederse Allâh-u Te’âlâ o-nun yetmiş senelik günahını affeder.”
(Deylemi Müsnedü’l-Firdevs:3/561, no:5760)

Cuma günü okunacak istiğfarlar, konusu için kaynak alınan eser;
[İstiğfar Risalesi – Ahmet Mahmut Ünlü]

İlginizi Çekebilir  Cehennem ateşinden koruyan dualar

Yorum Yap