İlim Köşesi

Dili korumanın önemi ve yararları

Dili korumanın önemi ve yararları ile ilgili,Anlatıldığına göre, bir gün Lokman Hekim’e sorarlar: “Sizi bu dereceye ulaştıran şey nedir?” Lokman Hekim cevap verir: “Doğru sözlü olmak, emanete riayet ve boş işleri terk etmek.”

Dili korumanın önemi ve yararları

Dili korumanın önemi ve yararları

Ebû Said el-Hudrî’den (r.a) rivayet edilen bir hadis-i şerif şöyledir: “Bir gün adamın biri Resûlullah’ın (sallallahualeyhivesellem) yanına gelerek,

–    Ey Allah’ın Resûlü! Bana tavsiyede bulun, dedi. Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) bu adama şu tavsiyelerde bulundu:

–    Allah’a karşı takvalı ol! Çünkü takva bütün hayırları kendinde toplar. Cihada devam et, çünkü cihad müslümanların ruhbanlığıdır (kendisini Allah’a adamasıdır). Allah’ı zikretmeye ve Kur’an okumaya devam et, çünkü bunlar dünyada senin için bir nur, gökyüzünde de melekler tarafından anılman demektir. Hayırlı sözler dışında dilini tut. Böylelikle şeytanı alt edersin.”(Ahmed, el-Müsned, 3/82; Heysemî, ez-Zevâid, 4/215; Münâvî, Feyzü’l-Kadîr, 4/3)

Allah’a karşı takvalı olmaktan maksat, Allah’ın yasaklarından sakınmak ve O’nun emrettikleri doğrultusunda amel etmektir. İşte kişi bunları yaptığı zaman bütün hayırları kendisinde toplamış olur. Dilin tutulmasından maksat, dilin korunmasıdır. Yani, dilini hayırlı sözler dışında boş şeyler konuşmaktan koru! Hayır söylediğinde sevap kazanırsın, sustuğunda da selâmette kalırsın. Çünkü selâmet sükûttadır.

İlginizi Çekebilir  Dedikodu, gıybet ve koğuculuğun kötülükleri

Dilini Tutmanın Yararları

Dili korumanın önemi ve yararları ile ilgili bir hadisi şerif’te,

İbn Ömer (r.anhümâ) Resûlullah’ın (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurduğunu rivayet eder:

“Kim kölesine bir tokat atarsa, bunun kefareti onu azat etmektir. Kim diline hâkim olursa, Allah (c.c) o kimsenin ayıplarını örter. Kim öfkesine hâkim olursa Allah (c.c) o kimseyi azabından kurtarır. Kim Rabbine özür beyan ederse Allah (c.c) o kimsenin özrünü kabul eder.”
(Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, nr. 7165. Ayrıca bk. Müslim, nr. 1657)

Ebû Hüreyre’nin (r.a) rivayetine göre Nebî (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurdu:

‘Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna ikram etsin, misafirine ikram etsin ve hayır söylesin ya da sussun.’
(Buhârî, nr. 6018; Müslim, nr. 47)

Ya‘lâ (rah) anlatıyor: “Zahidlerden Muhammed b. Sûka’nın ziyaretine gittik. Bize,

–    Size bir şey anlatayım mı? Zira onun bana çok faydası dokundu. Umarım size de fayda sağlar, dedi ve anlatmaya devam etti:

İlginizi Çekebilir  Esmaül Hüsna anlamları ve faziletleri | Allah'ın 99 ismi

–    Atâ b. Rebâh (rah) bana şöyle dedi: “Ey kardeşimin oğlu! Sizden öncekiler sözü fazla uzatmayı ve çok konuşmayı çirkin görürlerdi. Onlar okunan bir Kur’an, iyiliği emredip kötülükten sakındırma ve geçimi sağlama için söylenen sözler dışındaki tüm konuşmaları gereksiz ve boş söz sayarlardı. Sonra şöyle devam etti:

Yoksa şu ayet-i kerimeyi görmüyor musunuz?

‘Şunu iyi bilin ki üzerinizde bekçiler var. Değerli yazıcılar var’
(İnfitâr 82/10-11)

‘İki melek (insanın) sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. İnsan hiçbir söz söylemez ki, yanında gözetleyen yazmaya hazır bir melek bulunmasın.’
(Kaf 50/17-18)

Öyleyse amel defterlerinizin önüne bu meleklerin yazdıklarıyla dolu bir halde açıldığı ve içinde dini veya dünyası namına yararı olan hiçbir şeyin bulunmaması sizi utandırmaz mı?”

Enes b. Mâlik’in (r.a) rivayet ettiğine göre Nebî (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurdu:

‘Şu dört şey kimde bulunursa mükemmel olur: Yerinde susmak. Çünkü bu ibadetin başıdır. Tevazu. Allah’ı zikretmek. Kötülük yanı az ,olmak.’
(Hâkim, el-Müstedrek, 4/311)

İlginizi Çekebilir  imanın şartları ve islamın şartları nelerdir?

Hz. İsâ’nın da (a.s) buna benzer bir sözü nakledilir.

Dili korumanın önemi ve yararları ile ilgili başka bir hadisi şerifte ise;
Ebû Hüreyre (r.a) rivayet ediyor: Nebî (sallallahualeyhivesellem) buyurdular:

“Mâlâyâni (boş-faydasız) şeyleri terk etmek kişinin müslümanlığının (teslimiyetinin) güzelliğindidendir.
(Tirmizî, nr. 2317; İbn Mâce, nr. 3976)

Dili korumanın önemi ve yararları, konusu için kaynak alınan eser;
[Ebü’l – Leys es-Semerkandî (Tenbîhül Gâfılîn) Gafletten Uyanış – Tercüme Muhammed Taha ]

Yorum Yap