İlim Köşesi

Dört büyük melek ve vazifeleri

Allah-u Teala’nın bütün melekler içinde onlardan üstün kıldığı 4 büyük melek vardır.

Melek, kelime anlamı olarak arapçada ‘haberci’ anlamına gelir.
Melekler, doğmak,doğurmak ve evlenmekten uzaktırlar. Yemek,içmek,uyumak gibi beşeri ihtiyaçlarıda yoktur. Allah’ın izni ile çeşitli şekillere girebilmektedirler. Allah’ın emirlerine asla isyan etmezler. Gökte ve yerde çeşitli görevleri bulunmaktadır. Sürekli Allah’ı zikir ve tesbih ederler.
Meleklerin herbirinin sayısı ve görevleri ile ilgili bilgiye sahip değiliz. Fakat bu meleklerlerden bir kısmı Kur’an’da ve Peygamber efendimizde (sallallahualeyhivesellem) hadislerinde bizlere bildirilmiştir. Bu bilgilere göre dört büyük melek vardır bunlar; Cebrâil, Azrail, İsrafil ve Mikâil‘dir.

Dört büyük melek

Dört büyük melek ve vazifeleri;

Cebrâil; Görevi,  Allah’ın emirlerini peygamberlerine bildirmektir. Bütün vahiy onun vasıtası ile gerçekleşmiştir.

Cebrâil vahiy görevini gerçekleştirirken peygamber efendimize (sallallahualeyhivesellem) çeşitli şekil ve suretlerde gelmiştir. Çoğu zaman insan olarak gelmiştir.
Cebrâil, Kur’an’ı Kerim’de üç yerde ‘Cibril’ olarak geçmektedir. (Bkz, Bakara 2/97.98; Tahrim 66/4) Bazı ayetlerde ise Cebrâil’den Rûhu’l-Kudüs ve Rûh olarak bahsedilir. (Bakara 2/87,253; Mâide 5/110)

İlginizi Çekebilir  Allah için hicret etmek

Azrail; Görevi, Allah’ın emri ve izni ile canlıların, ölecekleri zaman canlarını almaktır.

Azrail, Kur’an’da ‘Melekü’l-mevt (ölüm meleği) olarak geçmektedir. ‘Ey Muhammed de ki; size vekil kılınan ölüm meleği canınızı alacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz.’ (Secde, 32/11)

İsrafil; Kıyamet kopacağı zaman Sur’a üfleyecek olan melektir. ‘Sur meleği’ de denmektedir. Ayrıca İsrâfil’in, “Levh-i Mahfuz”* da yazılanları okumak ve ilgili meleğe haber vermekle de görevli olduğu bilinmektedir.

Mikâil; Görevi, yağmurun yağdırılması, rüzgârın estirilmesi ve mevsimlerin tanzimi gibi tabiat olaylarını Allah’ın emri ve izni ile gerçekleştirmektir.

Kur’an’da Bakara suresinin 98. ayetinde Mikâil olarak zikredilmektedir.

Bu büyük dört meleğin dışında, insanların yanında bulunan onların büyük, küçük, gizli ve açık yaptığı bütün işlerini yazan melekler vardır. Bu meleklere ise ‘Kirâmen kâtibîn’ melekleri denir.
Öldükten sonra ise kabirde sual sormakla görevli olan meleklerde vardır. Bu meleklerin isimleri ise ‘Münker ve Nekir’ melekleri denir.

İlginizi Çekebilir  İlmin Fazileti Nedir? İlim ile ilgili ayet ve hadisler

Meleklere inanmak müslümanlığın iman ve itikat esaslarındandır. İnanmayan kişiler müslüman olamaz, İnkar eden kişilerde dinden çıkar.
Yüce Allah Kur’an’ı Kerîm’de  şöyle buyurmuştur; ‘Her kim Allah’a ve meleklerine ve peygamberlerine ve Cibrîl’e ve Mikâil’e düşman olursa Allah da kâfirlere düşmandır’ (Bakara 2/98)

Yorum Yap