Editörün Seçtikleri İlim Köşesi

Dua ile kader değişir mi?

Dua ile kader değişir mi?

Dua ile kader değişir mi?

Şöyle bir soru akla gelebilir: Allah Teâlânın kaza ve kaderinden zerre kadar sapma ve değişme olmayacağına göre duanın faydası nedir? Dua ile kader değişir mi? Bu soruya cevaben şunlar söylenebilir: Dua ile belanın kalkması da İlahî kaderdendir. Bu yönüyle dua, belanın kalkmasının sebebi, rahmetin celbedicisidir. Bu, tıpkı kalkanın, oklardan korunmaya; suyun, otların bitmesine sebep olması gibidir. Mesela kaza ve kadere inanmak tehlike anında silah taşımamayı gerektirmez. Zira Allah “Ey iman edenler! Düşmana karşı hazırlığınızı yapın ve silahlarınızı yanınıza alarak savaşa hazır olun.” (Nisa Sûresi 4/71) buyurmuştur.

Kader değişir mi?

Yine aynı şekilde tohumu tarlaya serptikten sonra, “Allah ezelde takdir ettiyse bu tohum yeşerir, etmediyse yeşermez, dolayısıyla sulamaya gerek yoktur.” denilemez. Allah takdir ettiği şeylerin olmasını dünyada bir sebebe bağlamıştır. Hayrı takdir eden Allah, onu bir sebeple yaratmaktadır. Takdir ettiği şerrin defi için de bir sebebi takdir etmektedir.

İlginizi Çekebilir  Haset etmek ve haset etmenin zararları

Gerçek bir zikir ve dua inşam olabilmek recasıyla…

[İhyâu Ulûmi’d-dîn (muhtasar) İmam Gazzâlî]

 

Yorum Yap