Editörün Seçtikleri İlim Köşesi Namaz - Abdest

Gece namaz kılmanın fazileti

Gece namaz kılmanın fazileti ile ilgili, Yüce Allah (c.c) buyuruyor ki;

Hiç şüphesiz, Rabbin senin ve yanındakilerden bazılarının gecenin üçte ikisinden biraz eksik veya yarısı yahut üçte biri kadar ayakta kaldığını bilir. Gece ile gündüzü Allah düzenler, sizin onu sayamayacağınızı bilir ve bunu size bağışladı. Artık Kur’ân’dan kolay geleni okuyun. Allah içinizden hastaların, O’nun fazlından pay aramak üzere yeryüzünde yol tepecek olan diğerlerinin ve O’nun yolunda çarpışacak olan başkalarının olduğunu bilir. Buna göre onun (Kur’ân’ın) kolay gelenini okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Allah’a karşılıksız borç verin. Kendiniz için ne ayırırsanız onu Allah katında daha hayırlı, daha yüksek bir mükâfat olarak bulursunuz. O hâlde Allah’tan af dileyin, çünkü O, bağışlayıcı ve esirgeyendir.”
(Müzzemmil sûresi; 20)

“Muhakkak ki gece (ibadete) kalkan kişi neşe bakımından daha kuvvetli (Kur’ân) okuyuşu bakımından daha sağlamdır.”
(Müzzemmil sûresi; 6)

“Vücutları yataklardan uzaklaşarak Rablerine korku ve ümitle yalvarır ve kendilerine ayırdığımız rızıktan verirler.”
(Secde sûresi; 16)

Gece namaz kılmanın fazileti ile ilgili Zümer suresinde şöyle buyurulmaktadır.

“(Bunlar mı) yoksa Allah’a itaatkâr, geceleri secde ederek ve ayakta durarak âhiretten çekinen ve Rabbi’nin rahmetini dileyen kimseler mi daha hayırlıdır? De ki; “Bilenler ile bilmeyenler hiç bir olur mu? Ancak derin görüş sahipleri bunu düşünür…”
(Zümer sûresi; 9)

“Ve o kimseler ki, gecelerini secde ederek ve ayakta durarak geçirirler.”
(Furkân sûresi; 64)

gece namaz kılmanın fazileti

Namaz ile ilgili Bakara suresinde;

“Ey müminler, sabırla ve namazla Allah’tan yardım dileyin, hiç şüphesiz ki Allah sabredenlerle beraberdir.” diye buyurulmuştur.
(Bakara sûresi; 153)

Bir ifadeye göre, son âyetteki “Namaz”dan maksat, gece kılınan namazdır, bu namaza katlanarak nefse karşı verilen cihâda destek sağlanmış olur. Peygamberimiz (sallallahualeyhivesellem) buyuruyor ki;

“Şeytan uykuda yatınca her birinizin ensesine; “Haydi uyu, sana uzun geceler” diyerek üç düğüm atar. İnsan uyanır ve Allah’ın adını anınca düğümlerden biri çözülür. Eğer kalkar, abdest alırsa bir düğüm daha çözülür. Namaz kılarsa bir düğüm daha çözülerek insan şevkli ve huzur içinde sabaha erer. Aksi hâlde bozuk bir halet-i ruhiye içinde ve miskin olarak sabahı bulur.”
(Müttefekun Aleyh, Buharî, 1091; Müslim, 776)

İlginizi Çekebilir  Orucun farzları, Nasıl niyet edilmeli? Detaylı oruç rehberi

Peygamberimizin huzurunda birinden bahsederek sabaha kadar uyuduğu söylenince, Peygamberimiz (sallallahualeyhivesellem);

“O adam, şeytanın kulağına işediği biridir.” diye buyurdu.
(Buharî, 1093)

Peygamberimiz (sallallahualeyhivesellem) buyuruyor ki;

“Şeytanın burun damlası, afyonu ve göz damlası vardır. O birisine burun damlası akıttığı zaman kötü huylu olur. Ona afyon yutturduğu zaman dili kötülük konuşur. Gözüne damla akıttığı zaman da sabaha kadar uyur.”

Gece namaz kılmanın fazileti ile ilgili, Peygamberimiz (sallallahualeyhivesellem) buyuruyor ki;

“Geceleyin kılınan iki rekâtlık namaz, insanoğlu için dünyadan ve dünyada bulunan her şeyden daha yararlıdır. Ümmetime zor gelmese iki rekât gece namazını üzerlerine farz kılardım.”
(İbn Mübarek, Zühd 1289; Deylemî, Müsnedü’l-Firdevs 5404)

“Gecenin öyle bir anı vardır ki, onu yakalayıp da Allah’tan hayırlı bir şey dileyen Müslüman’a, Allah ne dilerse verir.”
(Müslim, 757)

Muğira İbn-i Şu’be (r.a) buyurur ki;

“Peygamberimiz bir gece ayakları şişinceye kadar namaz kıldı. Kendisine; “Allah senin geçmiş-gelecek bütün hatalarını affetmedi mi?” diye sorulunca; “Ben şükreden bir kul olmayayım mı?” diye cevap buyurdu.
(Müttefekun Aleyh, Buharî, 1078; Müslim, 2819)

Anlaşılıyor ki, Peygamberimizin bu hareketi, daha yüksek bir mertebeye ulaşmak hedefini güdüyordu. Çünkü şükretmek, artış ve gelişme sebebidir. Nitekim Ulu Allah (c.c);

”Eğer şükrederseniz, size daha fazla veririm” diye buyuruyor. (İbrahim suresi 7)

Peygamberimiz(sallallahualeyhivesellem) buyuruyor ki;

-Ya Ebu Hureyre! Eğer hayatta iken, ölünce, mezarda ve yeniden dirilince Allah’ın rahmetinin seninle birlikte olmasını istiyorsan, geceleyin Allah rızası için kalk, namaz kıl. Ya Ebu Hureyre! Evinin köşelerinde namaz kılarsan evinin aydınlığı gökte takım yıldızları gibi ve dünya halkı için de yıldız gibi olur.”

Yine Peygamberimiz(sallallahualeyhivesellem) gece namaz kılmanın fazileti ile ilgili buyuruyor ki;

“Geceleyin namaz kılmayı sakın ihmal etmeyin. Çünkü o sizden evvelki iyilerin âdetidir. Geceleyin ibadet etmek, Allah’a yaklaştırıcı günahlara kefaret sebebi, vücudu hastalıklardan koruyucu ve günahlardan alıkoyucudur.”
(Tirmizi 3549)

Peygamberimiz (sallallahualeyhivesellem) buyuruyor ki;

“Gece namaz kılmak isterken uykusunu bastıran kimseye namazın sevabı yazılır ve uykusu da sadaka yerine geçer.”
(İbn Mace 1344)

İlginizi Çekebilir  Akika kurbanı nedir? Neden kesilir?

Peygamberimiz (sallallahualeyhivesellem) Ebu Zerr (r.a)’e; “Bir yolculuğa çıkmak istersen onun için hazırlık yapar mısın?” diye sorar. Ebu Zerr (r.a); “Kesinlikle, Ya Resulullah” diye cevap verir. Peygamberimiz (sallallahualeyhivesellem); “Peki Kıyamet Günü yolculuğu nasıl olacak? Beni dinle, o gün sana yarayacak olanı sana söyleyeyim mi?” diye buyurur.

Ebu Zerr (r.a); Evet, ya Resulullah, anam ve babam yoluna feda olsun” der. Bunun üzerine Peygamberimiz (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurur;

“Yeniden dirilme günü için çok sıcak bir gün oruç tut. Kabir yalnızlıgı için gece karanlığında iki rekât namaz kıl. Kıyametin büyük olayları için bir kere hacca git ve muhtaca bir sadaka ver, ya haklı yere bir söz söyle yahut kötü bir söz söylemekten dilini alıkoy.”
(Beyhâki, Şuabü’l-İman 3924)

Anlatıldığına göre, Peygamberimiz (sallallahualeyhivesellem) zamanında, bir adam vardı, herkes yatağa girince uykuya dalınca kalkar, namaz kılıp Kur’ân okur ve; “Ey cehennemin Rabbi, beni cehennemden koru” diye dua ederdi.

Adamın bahsi geçince Peygamberimiz (sallallahualeyhivesellem); “O dua ederken bana haber verin” dedi ve adamın yanına varınca sözlerini duydu. Sabah olunca ona;

“Ya filân kişi, Allah’tan cenneti dileseydin ya!” diye buyurdu. Adam Peygamberimize; “Ya Resulullah! Daha o kadar değilim. Amelim oraya kadar ulaşmaz” diye cevap verdi.

Bu arada Cebrail (a.s) gelerek buyurdu ki; “Filân kişiye bildir. Allah onu cehennemden azat ettiği gibi cennete koydu.”

Anlatıldığına göre, Cebrail (a.s) Peygamberimize; “İbn-i Ömer (r.a) iyi adam! Bir de gece namaz kılsa” dedi. Peygamberimiz de bu durumuu İbn-i Ömer’e bildirdi, İbn-i Ömer de (r.a) o günden sonra devamlı olarak geceleyin namaz kılmaya başladı.
(Buhârî, 1070)

Nâfi (r.a) der ki; “İbn-i Ömer (r.a) geceleyin namaz kılar ve “Ya Nâfi, sabaha vardık mı?” diye sorardı, kendisine; “Hayır” demem üzerine yine namaza durur ve yine “Ya Nâfî, sabaha vardık mı?” diye sorardı. Kendisine “Evet” diye cevap verince tanyeri ağarıncaya kadar oturur, Allah’a istiğfar ederdi.”

Hz. Ali (k.v) buyurur ki; “Bir gece Hz. Yahya (a.s) arpa ekmeği yiyerek karnını doyurur ve uykuya dalarak zikrini ihmal eder, böylece sabah olur. Bunun üzerine Ulu Allah (c.c) ona şöyle vahyeder; “Ya Yahya! Benim yurdumdan daha hayırlı bir yurt mu ve bana yakın olmaktan sana daha faydalı, bir çevre mi buldun? Ya Yahya! İzzet ve celâlim hakkı için eğer bir kereliğine cennet ile yüz yüze gelsen, kapılacağın iştiyak yüzünden yüreğinin yağı erir ve nefsin mahvolurdu. Eğer cehennemle bir defalığına karşılaşsan, yüreğinin yağı erir, gözyaşın yerine irin akar ve aba yerine deri giyerdin.”

İlginizi Çekebilir  Çok Gülmenin Zararları

Peygamberimize “Falan adam geceleyin namaz kılıyor, gündüz olunca da hırsızlık yapıyor” dediler. Peygamberimiz (sallallahualeyhivesellem) de; “İşlediği amel onu yaptığı kötülükten yakında alıkoyacaktır” diye cevap verdi. Peygamberimiz (sallallahualeyhivesellem) buyuruyor;

“Allah’ın rahmeti o erkeğin üzerine olsun ki, geceleyin namaz kılmaya kalkar ve sonra karısını kaldırır, o da namaz kılar, kadın kalkmak istemezse yüzüne su serper.”
(Ebu Davud, 1308)

Peygamberimiz (sallallahualeyhivesellem) buyuruyor;

“Allah’ın rahmeti o kadının üzerine olsun ki, geceleyin namaz kılmaya kalkar ve sonra kocasını uyandırır da o da namaz kılar, kocası kalkmak istemezse yüzüne su serper.”

Peygamberimiz (sallallahualeyhivesellem) gece namaz kılmanın fazileti ile ilgili şöyle buyuruyor;

“Eğer kişi geceleyin uyanıp karısını da uyandırarak birlikte iki rekât namaz kılarlarsa, Allah her ikisini de Allah’ı çok çok zikredenlerden yazar.”
(Ebu Davud, 1451)

Peygamberimiz (sallallahualeyhivesellem) buyuruyor ki;

“Farzlardan sonra en faziletli namaz gece kalkarak kılınan namazdır.”
(İbn Huzeyme, Sahih 1134)

Hz. Ömer (r.a)’den rivayet edildiğine göre, Peygamberimiz (sallallahualeyhivesellem) buyuruyor ki;

“Kim zikrini yapmadan uykuya yatar da onu sabah namazı ile öğle namazı arasında yaparsa gece zikretmiş gibi yazılır.”
(Müslim, 747)

İmam-ı Buharî’nin (Allah ondan razı olsun) sık sık aşağıdaki iki beyti okuduğu söylenir;

“Fırsat eldeyken rükûun faziletini değerlendir.
Ölümün ansızın olabilir.
Nice hastalıksız, sapasağlam kimseyi gördüm ki,
Sağlam ruhu kuş gibi uçuverdi.”

Gece namaz kılmanın fazileti, konusu için kaynak alınan eser;
[Ebü’l – Leys es-Semerkandî (Tenbîhül Gâfılîn) Gafletten Uyanış – Tercüme Muhammed Taha ]

Yorum Yap