Sünnet-i Seniyye

Hapşırmak (aksırmak) ile ilgili sünnetler

Hapşırmak (aksırmak) ile ilgili sünnetler

Hapşırmak (aksırmak) ile ilgili sünnetler

 • Sizden biri aksırdığı (hapşırdığı) zaman:“Elhamdülillah” desin.

Kardeşi veya arkadaşı da ona:

“Yerhamükellah” desin.

Aksıranda:

“Yehdîkümüllahu ve Yuslihu bâleküm”
(Allah sizi hidayette kılsın ve kalbinizi İslah etsin) desin.130 Veya:

(“Allah beni ve sizi bağışlasın”) demek.131

 • Selam verenin selamını almak ve aksırana “Yerhamükellah” demek, geciktirilmeden gerçekleştirilir. Şayet geciktirirse ve aynı zamanda özür de bulunmazsa, tahrimen mekruhtur ve tevbe lazım gelir. Çünkü farz’ı kifayedir.132
 • Allah’a hamd etmezse “yerhamükellah” demeyiniz.133
 • Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) aksıran kişiye “yerhamûkâllah” derdi. Nezleden dolayı ikinci veya üçüncü kez aksıran kişiye cevap vermeyip “Bu nezle olmuş” derdi.134
  El-Hediyyetü’l-Alâiyye de şöyle geçer:
  Ûç defadan fazla aksırırsa, her aksırışında Allah’a hamd eder. Yanındakiler ise üç defaya kadar:
  “Yerhamükellah” derler, sonra ya sükût ederler veya “Âfâkellah” derler.135
 • Aksıran, aksırdığı sırada başını önüne eğer, yüzünü örter ve sesini alçaltır. Çünkü fazla gürültü çıkarmak cehalettendir.136
 • Hazret-i Reslûlullah (sallallahualeyhivesellem) aksırdığı zaman, başını aşağı eğer, yüzünü kapar, sesini kısar, sonra da “Elhamdülillah” derdi.137Benzer bir rivayet şöyledir:
 • Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) aksırdığı zaman elini veya mendilini ağzına koyar ve sesini kısardı.138
 • Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) camide çok sesli aksırılmasından hoşlanmazdı.139
 • Esnemek şeytandandır. Mümkün oldukça esnememeye gayret etmeli ve (esneme gelince ağzıyla tutmak.) Oda mümkün olmazsa elle kapatılmalıdır.140
 • Esnerken ağız kapatılmazsa şeytan güler. Veya ağızdan içeriye şeytan girer.141
 • Esnerken “Hâ, Hâ” diye sesler çıkartılması hadisi şerifte menedilmiştir.
 • Peygamber efendimiz (sallallahualeyhivesellem) hiç esnememiştir.142
 • Allah’u Teâla esnenmesinden hoşlanmayıp; aksırılmasından ise hoşnut olur.143
İlginizi Çekebilir  Mecliste dikkat edilecek sünnetler

130    Buhârî, Edeb: 125; Ebû Dâvûd, Edeb: 99
131    Mesnun Dualar, s. 139 (Ebû Davûd, Tirmizî, Nesâî)
132    El-Hediyyeiû’l-Alâiyye, s. 262
133    Müslim, Zühd: 54
134    Edebü’l-Müfred
135    El-Hediyyetü’l-Alâiyye, s. 262
136    El-Hediyyetü’l-Alâiyye, s. 262
137    Beyhâld, (7/32); (Tlrmizî)
138    Mesnun Dualar, s. 139 (TinııizS)
139    Beyhâkî, (7/32)
140    Buhân; Beyhâkî
141    Mişkâtü’l-Mesabih, 406; (lirmizî)
142    Siret’i-Şâml
143    Mişkât

Hapşırmak (aksırmak) ile ilgili sünnetler, konusu için kaynak alınan eser;
(Sünnetler – M.Nazif Gözükara)

Yorum Yap