İlim Köşesi

Hz. Vahşi’nin Peygamberimize mektubu ve müslüman oluşu

Vahşi'nin Peygamberimize mektubu

Hz. Vahşi’nin Peygamberimize mektubu


Güvenilir kimselerin bize naklettikleri bir haber şöyledir. ibn Abbâs (r.anhümâ) anlatıyor:

Peygamber Efendimizin amcası Hz. Hamza’yı öldüren Vahşî Mekke’den Resûlullah’a şöyle bir mektup yazmıştı:

“Ey Allah’ın Resûlü! Ben müslüman olmak istiyorum! Fakat sana inen Kur’an’daki şu ayet benim Müslüman olmama engel oluyor:

“Yine onlar ki, Allah ile beraber (tuttukları) başka bir tanrıya yalvarmazlar; Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan, günahı (nın cezasını) bulur.”
(Furkân 25/68.)

Ben ise bunların üçünü de yaptım. Acaba tövbem kabul olur mu?

Bunun üzerine şu ayet indi:

“Ancak tövbe ve iman edip iyi davranışta bulunanlar başkadır; Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir.”
(Furkân 25/70.)

Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) bu ayeti yazdırıp Vahşî’ye gönderdi. Vahşî kendisine gönderileni okuduktan sonra şöyle cevap yazdı.

‘Mektubunda yazdığın ayette bir şart vardır ki, o da salih ameller’ dir. Fakat ben bu salih amelleri yapabilir miyim bilmiyorum!’

İlginizi Çekebilir  Cemaatle Namaz Kılmanın Fazileti

Bunun üzerine şu ayet indi:

“Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar.”
(Nisâ 4/48.)

Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) bu ayeti de yazdırıp Vahşî’ye gönderdi. Vahşî tekrar bir cevap yazdı. Şöyle diyordu:

‘Bu ayette de bir şart var. O da Allah’ın dilediği kimseleri bağışlamasıdır. Ben ise bağışlanıp bağışlanmayacağımı bilemiyorum.’

Bunun akabinde yine bir ayet indi. Ayet-i kerimede şöyle denilmekdir;

”De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah-‘m rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”
(Zümer 39/53; Bu ayet-i kerimede Allah’ın rahmet enginliği ifade edilmektedir. Rahmeti her şeyi kuşatmıştır, herkes bu rahmetten yararlanabilir. Ancak, Allah’ın rahmetinden ümit kesmemek, günah işlemeye devam etmek anlamına gelmez. Bundan maksat, günahlar ne kadar çok olursa olsun tövbelerinin mümkün olduğunu belirtmektir.)

İlginizi Çekebilir  Uykudan önce yapılacak istiğfar

Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) bu ayeti de yazdırıp gönderdi. Vahşî bu ayette bir şart bulamayınca Medine’ye gelip müslüman oldu.”
(İbn Kesîr, Tefsîrü’l-Kur’âni’l-Azim, 4/63; Heysemî, ez-Zevâid, 7/101)

Hz. Yahşi’nin Peygamberimize mektubu ve müslüman oluşu, konusu için kaynak alınan eser;
[Sohbetler (Gafletten uyanış) – Ebü’l-Leys Es-Semerkandî (Tenbîhül Gâfılîn)]

Yorum Yap