İlim Köşesi

imanın şartları ve islamın şartları nelerdir?

İmanın şartları nelerdir?

İmanın şartı 6’dır. Bunlar;

 • Allah Teâlâ’ya inanmak,
 • Meleklerine inanmak,
 • Kitaplarına inanmak,
 • Peygamberlerine inanmak,
 • Ahiret gününe inanmak,
 • Kaza ve kadere inanmak.

İslam dininde “Allah Teâlâ’ya, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere” iman etmek birer esastır. Bunları bilip tasdik etmek imanın başlıca şartıdır, bu sebepledir ki “imanın şartları altıdır” denir. Bunlar Müslümanlıkta kat’i surette sabittir. Bunlar “zaruriyyatı diniye” dendir. Bunlara inanılması dinde zaruridir, elzemdir. Bunlar tasdik edilmedikçe iman tahakkuk etmez. Böyle zaruriyyati diniyyeden olan herhangi bir şeyi inkâr etmek ise (Allah saklasın) insanı derhal dinden mahrum bırakır.

Biz bu husustaki imanımızı “Amentü billahi…” kavl-i şerifini okumakla daima açıklamış ve isbat etmiş oluyoruz.

“Amentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusülihi ve’l-yevmi’l-ahiri ve bi’l-kaderi hayrihi ve şerrihi min allah i Teâlâ. Ve’l-ba’sü ba’-de’l-mevti hakkun. Eşhedü en lâ ilâhe ill’Allah. Ve eşhedü enne Muhammed’en abdühü ve rasulüh.”

İlginizi Çekebilir  Kabir azabından korunmak için neler yapılır?

Bunu okuyan müslüman demiş oluyor ki,

“Ben Allah Teâlâ’ya ve onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaderin -yani takdir edilmiş şeylerin-hayır olsun şer olsun, Allah Teâlâ’dan olduğuna inandım, öldükten sonra dirilip mahşer yerine gitmek de haktır gerçektir, ben şehadet ederim ki Allah Teâlâ’dan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Hz.Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Allah Teâlâ’nın kuludur ve peygamberidir.”

imanın şartları ve islamın şartları nelerdir

İslamın şartları nelerdir?

İslamın şartı 5’tir. Bunlar;

 • Kelime-i şehadet getirmek,
 • Namaz kılmak,
 • Zekat vermek,
 • Hacca gitmek,
 • Oruç tutmak.

İslamın şartlarına gelince bunlar da beştir. Peygamber (Sailallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz’in bir hadis-i şerifleri şu mealdedir:

“İslam dini beş şey üzerine kurulmuştur, biri kelimei şehadettir, diğerleri de namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve ramazan-ı şerif orucunu tutmaktır.”

İşte bu beş şey, islamın şartıdır. İslamın şartlarına riayet eden bir insan, İslam şerefine ermiş, müslüman ünvanını kazanmış olur.

İlginizi Çekebilir  Dört büyük melek ve vazifeleri

“Eşhedü en la ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlühü” kavli şerifi kelime-i şehadettir. “La ilahe illallah Muhammedün resûlüllah” kavl-i şerifi de, kelime-i tevhiddir. Biz bu mübarek kelimeleri daima okuruz.

İmanın şartları ve islamın şartları nelerdir?, konusu için kaynak alınan eser;
(Büyük İslâm İlmihâli– Ömer Nasûhi Bilmen)

Yorum Yap