İlim Köşesi

insanlar cennette kaç yaşında olacak – görünüşleri nasıl olacak ?

insanlar cennette kaç yaşında olacak ?, İkrime (r.a) der ki: “Cennet ehli kadın-erkek yaklaşık otuz üç yaş civarlarındadır.
Cennetteki insanların görünüşleri nasıldır; Boyları ise babaları Âdem (a.s) gibi altmış zira (otuz metre) olacaktır. Her biri güler yüzlü, gözü sürmeli temiz gençlerdir. Üzerlerinde yetmiş kat cennet elbisesi vardır. Bu elbiselerin her biri, her saat boyunca yetmiş renk değiştirir. Erkek hanımın yüzüne, gerdanına ve hatta bacağına baktığı zaman bile kendini görebilir. Kadın da kocasının yüzüne, göğsüne ve bacaklarına baktığı zaman kendisini görebilir. Cennet ehli bu denli temiz olur. Onlarda tükürme ve sümkürme gibi şeyler olmaz. Diğer eziyet verici, pislik türü şeyler de onlarda bulunmaz.”

>>Cennet ehlinin amellerini belirten ayetler.
>>Hadisi şerife göre şu altı şeyi yapan cennete gider.

insanlar cennette kaç yaşında olacak
Denildiğine göre, “Şayet cennet ehlinden bir kadın, avuç içini dünyanın semasına doğru tutsa, bütün yeryüzü ve gökyüzü aydınlanırdı.

İlginizi Çekebilir  Riyanın Belirtileri Nelerdir?

Zeyd b. Erkâm (r.a) anlatıyor: “Yahudilerden biri Resûlullah’ın (sallallahualeyhivesellem) yanına gelerek,

Ey Ebü’l-Kâsım! Sen cennet ehlinin cennette yiyip içtiklerini söylüyormuşsun, bu doğru mudur? diye sordu. Hz. Peygamber (sallallahualeyhivesellem):

–    Evet, nefsimi kudret elinde bulunduran yüce Allah’a yemin olsun ki, onlardan her birine yeme içme ve cima etme hususunda yüz adamın kuvveti verilir, buyurdu. Yahudi:

– Peki, yiyip içenin haceti olmaz mı? deyince, Efendimiz,

–    Orada ihtiyaçların giderilmesi terlemeyle olur. Yedikleri bedenlerinden misk kokusu gibi akar gider, mideleri de tertemiz olur,buyurdu.”(Nesâî, es-Sünenü’l-Kübrâ, nr. 11478; Ahmed, el-Müsned, 4/366; Heysemî, ez-Zevâid, nr. 18744; Taberânî, el-Mu’cemü’i-Evsat, nr. 1743; el-Kebîr, nr. 5004-5009; Beyhakî, el-Ba’s ve’n-Nüşör, nr. 352.)

Allah tüm ümmet-i Muhammed’in günahlarını affetsin, hepimizi cennetine dahil eylesin inşaAllah.

insanlar cennette kaç yaşında olacak – görünüşleri nasıl olacak konusu için kaynak alınan eser;
Ebü’l – Leys es-Semerkandî (Tenbîhül Gâfılîn) Gafletten Uyanış – Tercüme Muhammed Taha ]

Yorum Yap