Namaz - Abdest

İstihare namazı nasıl kılınır? istihare duası Arapça

İstihare namazı, istişare ettiği halde kalben rahat olmayan ve hissen tatmin olamayan kimselerin başvurabileceği bir sünnettir.

İstihare ne demek; Lügat manası, Allah’tan (c.c) hayır dilemektir. Müminin yapacağı bir iş için hayırlı mı, hayırsız mı olduğunu veya yapacağı işin hemen mi, yoksa bir süre sonra mı yapmanın daha hayırlı olacağını anlamak ve kalbin o meseleye yatışmasını Allah’tan(c.c) dilemesidir.

istihare

İstihare Peygamberimiz (s.a.v)’in sünnetidir. Biz ümmetine tavsiye ettiği bir dua ve ibadettir. Peygamberimiz (s.a.v)’in istiharenin nasıl yapılacağına dair hangi duanın okunacağını ve nasıl yapılacağını bizzat kendisi öğretmiştir.

Câbir bin Abdullah aktarılan;
“Resulullah (s.a.v) bize Kur’ân’dan bir sûre öğretir gibi, büyük küçük işlerimizin hepsinde istihareyi öğretti ve şöyle buyurdu:

‘Sizden biriniz bir işe kalben azmettiği zaman, iki rekât namaz kılsın.’”

İstihare namazı

İstihare namazı nedir? Nasıl kılınır?

İstihare namazı iki rekâttır. İmam Gazali istihare namazının birinci rekâtında Fâtiha’dan sonra Kafirun suresi, ikinci rekâtında da İhlas surelerinin okunmasını önermiştir.

İstihare namazı kılındıktan sonra Peygamberimiz (s.a.v)’den rivayet edilen dua okunur;

İlginizi Çekebilir  Hacet namazı nasıl kılınır ve Hacet duası nasıl yapılır?

İstihare namazı duası arapça;

“Allâhümme estehiruke bi ilmike ve estakdiruke bi kudretike ve es’elüke min fadlike’l-azim. Fe inneke takdiru ve lâ akdiru ve ta’lemu ve lâ a’lemu ve ente allâmu’l guyûb. Allâhümme inkünte ta’lemu enne hâza’l-emre hayrun li fi dini ve meâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi. Fekdurhu li ve yessirhu li summe bârik li fihi. Ve in künte ta’lemu enne hâza’l-emre şerrun li fi dini ve maâşi ve âkıbeti emri ve âcili emri ve âcilihi f’asrifhu anni va’srifni anhu ve’kdur li el-Hayra haysü kâne. Sümme ardihi bihi.” (Buharî, Teheccüt, 25, Deavât, 49, Tevhid, 10; Tirmizi, Vitr, 18; İbn Mace, Akâme, 188; Ahmet b. Hanbel, III/344).

İstihare duasının Türkçe anlamı:

“Allah’ım yapmayı düşündüğüm şu işin işlenmesinden yahut terkinden hangisinin hayırlı olduğunu bana ilminle kolaylaştır. Kudretinle senden güç istiyorum. Senin büyük fazlından ihsan buyurmanı dilerim. Şüphesiz senin her şeye gücün yeter; benim gücüm yetmez. Sen bilirsin, ben bilemem. Sen her şeyi çok iyi bilensin, Allah’ım. Eğer bu işi dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için hayırlı olduğunu bilirsen o işi bana takdir et, kolaylaştır ve onu bana mübarek kıl. Eğer bu işi; dinim, yaşayışım ve işimin sonucu veya dünya veya ahiretimin sonucu bakımından benim için şer olarak bilirsen, onu benden, beni de ondan uzak eyle. Nerede olursa olsun benim için hayır olanı takdir et. Sonra da beni bu hayırla hoşnut buyur.”

Namazdan sonra duanın Türkçe’side okunabilir. Türkçe’sini okurken “bu iş” şeklinde geçen yerlerde yapılması istenen iş söylenir. İstihare duası Arapça okumak daha faziletlidir.

İlginizi Çekebilir  Akşam namazı nasıl kılınır?

İstihare namazı ve duası yapıldıktan sonra o iş için kişinin kalbi nereye meylederse onu yapmalı, istihareden önceki kararını bırakmalıdır. Kişi istihare etmesine rağmen bir karar veremiyorsa istihareyi tekrarlayabilir.(Sünnettir.)

dua

İstihare namazı hadis:

Enes bin Mâlik’in (r.a) rivayet ettiği bir hadiste Resulullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur;

“Ey Enes, bir işi yapmayı niyet ettiğin zaman o iş hakkında yeniden yedi defa istihare et. Sonra kalbinden geçen temayüle bak. Çünkü hayır kalbinde doğan mânâdadır.”

İstihare yapılan iş acele olup da istihareyi tekrarlamak mümkün değilse şöyle duâ edilir:

“Allah’ım, hakkımda hayırlı olan ne ise onu nasip et. Beni kendi halime bırakma.”

İstiharede renkler, istiharede mavi görmek , istiharede yeşil görmek;

İbni Abidin, istihare eden kimsenin dileğinin uygun olup olmadığına işaret olarak şöyle bir kayda yer verir:

“Yatmadan önce dua okunur ve abdestli olarak kıbleye yönelerek yatılır. Rüyada beyaz veya yeşil görülürse o işin hayır olduğuna, siyah ve kırmızı görülürse de şer olduğuna işaret eder. Şerli olandan kaçınmak icap eder.”

İstihare namazı abdesti;

İstihare namazında diğer namazlarda olduğu gibi namaz abdesti alınması yeterlidir. Gusül abdesti almak daha uygun olabilir. Abdest nasıl alınır?

İlginizi Çekebilir  Namazı huşu ile kılmanın püf noktaları

İstihare namazı biat mı?

İstihare Peygamberimiz (s.a.v)’in sünneti ve tavsiyedir.

Yorum Yap