İlim Köşesi

Lâ ilâhe illallah Zikrinin Fazileti

Lâ ilâhe illallah Zikrinin Fazileti

Lâ ilâhe illallah Zikrinin Fazileti ile ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:
Kim ”Lâ ilâhe illallâhu vahdehu lâşerîke leh, lehu’l mülkü ve lehu’l hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.” sözünü her gün yüz defa söylerse bu kendisi için on köle azad etmeye denktir. Aynı zamanda kendisine yüz iyilik yazılır ve defterinden de yüz kötülük silinir. O gün akşama kadar şeytanın şerrinden kurtulur. Bu sözleri kendisinden daha fazla söyleyenler müstesna, hiç kimse onun yaptığından daha üstün bir amel yapmış olmaz.” (Buhârî, daavât 54, bed’ü’l-halk, 11; Müslim, zikir 28; Tirmizî, daavât 61)

“Kim abdestini güzelce alıp bitirdikten sonra ”Eşhedü en lâ ilâhe il-lallahu vahdehu lâ şerike leh, ve enne Muhammeden abdühû ve Resûlüh” derse Cennetin bütün kapıları açılır. Böylece bu kişi Cennet’e istediği kapıdan girebilir.(Müslim, taharet 12; Tirmizî, taharet 41)

İlginizi Çekebilir  Namazların faziletleri ve hikmetleri nelerdir?

Lâ ilâhe illallah Zikrinin Fazileti

”Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerike leh, lehul-mülkü ve lehul-hamdü ve hüve alâ külli şeyin kadir.” on defa söyleyen kimse, Hz. İsmail’in evlatlarından dört kişiyi azat etmiş gibi olur.(Buhârî, daavât 64; Müslim, zikir 30; Tirmizî, daavât 103)

 

Yorum Yap