İlim Köşesi

Mahşer yeri ve ehli

Mahşer yerinde nasıl toplanılacak?


İnsanlar kabirlerinden kalktıklarından sonra yalın ayak, başları açık ve sünnetsiz oldukları hâlde mahşer yerine sevk olunacaklardır. Bu hususu ifade sadedinde Hz. Peygamber (sallallahualeyhivesellem),

“Ey insanlar! Sizler Allah’ın yanında yalınayak, çıplak ve sünnetsiz olarak toplanacaksınız.” demiş sonra da

“İlk yaratılışa nasıl başladı isek, üzerimizde hak bir vaad olarak yine onu iade edeceğiz.”
(Enbiyâ Sûresi, 21/104) âyetini okuyarak sözlerine şöyle devam etmiştir:

“Haberiniz olsun! Kıyamet günü mahlukattan ilk giydirilecek Hz. İbrahim’dir (aleyhisselam). Haberiniz olsun, o gün ümmetimden bazı kimseler sağ tarafa, bazı kimseler de sol tarafa alınırlar. Bunun üzerine ben: ‘Ey Rabbim! Bunlar ashabımdır!’ derim. Bana: ‘Sen bilmiyorsun, bunlar senden sonra neler yaptılar.’ denilir. O zaman ben, ‘Benden sonra dinde değişiklik yapanlar rahmetten uzak olsunlar, rahmetten uzak olsunlar!’ derim.’’
(Buhârî, rikâk 45, enbiya 8,44, tefsiru sûreti’l- mâide 14,15, tefsiru sûreti’l- enbiya 2; Müslim, cennet 57; Tirmizî, kıyamet 4; Nesâî, cenâiz 118)

İlginizi Çekebilir  Secde etmenin fazileti nedir?

Mahşer yeri ve ehli

Mahşer yeri nasıldır?


Mahşer yeri bembeyaz, çukur ve tepenin olmadığı dümdüz bir yerdir. Konuyla alâkalı Hz. Peygamber (sallallahualeyhivesellem),

“Kıyamet günü insanlar beyaz, bembeyaz, has unun çöreği gibi bir yerde toplanacaklar. Orada hiç kimsenin bir işareti (evi, bağı) olmayacak.’’
(Buhârî, rikâk 44; Müslim, münafikûn 28) buyurmuştur.

Bir defasında Efendimiz (sallallahualeyhivesellem),

“Kıyamet günü insanlar üç sınıf olarak haşrolunurlar: Yayalar, binekliler ve yüz üstü sürünenler.” demişti. Bunu duyanlar, “Ey Allah’ın Resûlü! Bunlar yüzleri üzerine nasıl yürürler?” diye sordular. Hz. Peygamber (sallallahualeyhivesellem) şu cevabı verdiler: “Onları ayakları üzerine yürüten Zât-ı Zülcelâl, yüzleri üzerine yürütmeye de kâdirdir. Ancak bilesiniz, bu yüzleri üstü yürüyenler, önlerine çıkan her engele, her dikene karşı kendilerini yüzleriyle korumaya çalışırlar.”

(Tirmizî, tefsiru sûreti’l- Benî İsrail (îsra) 12)

Mahşer yeri ve ehli, konusu için kaynak alınan eser;
[İhyâu Ulûmid’din (muhtasar) – İmam Gazali]

Yorum Yap