İlim Köşesi

Misafir ağırlamak

Misafir ağırlamak ve ona ikramda bulunmak çok faziletli ve çok teşvik gören bir husustur.

Haşan Basıl Hazretleri, “Kişi, kendine, anne-babasına ve yakınlarına sarfettiği her nafakadan muhakkak sorguya çekilecektir. Ancak din kardeşlerine Allah rızası için infak ettiği yemekten sorulmayacaktır. Zira Allah Teâlâ kulunu bu yemekten ötürü sorgulamaktan hayâ eder” demiştir.

misafir ağırlamak

Misafir Ağırlamak

Şu iki hadis, misafir ağırlamak konusunun önemini ifade etmesi bakımından ehemmiyetlidir:

“Ey Âdemoğlu, senden yemek istedim ama sen beni doyurmadın. Ademoğlu sordu: ‘Yarabbi Seni nasıl doyurayım? Sen âlemlerin Rabbisin Allah Teâlâ: ‘Falan kulum senden yemek istedi. Ama ona yedirmedin. Bilemedin mi? Ona yedirseydin Beni yanında bulacaktın (Bana yedirmiş sayılırdın.)”
(Müslim, birr 43)

Allah Resulü (sallallahualeyhiveselim);

‘Cennet’te birtakım köşkler vardır. Dışları içlerinden, içleri de dışlarından görünmektedir. buyurdu. Bir kişi: Bu köşkler kim içindir ey Allah’ın Resûlü, diye sordu.

Allah Resulü (sallallahualeyhiveselim);

‘Bu köşkler yumuşak konuşan, Allah için yediren, oruca devam eden ve halk uykuda olduğunda kalkıp namaz kılanlar içindir. diye cevap verdi.” (Tirmizî, birr 53)

Davet etmek güzel olduğu gibi, davete icabet etmek de güzeldir. Davete icabet etmek, hem davetçiyi mutlu etmek, onunla muhabbeti geliştirmek ve hem de Allah’ın kulları hakkında görmeyi murad ettiği kardeşliği tesis adına bir adım olmasından dolayı Allah’ın rızasına muvafık hayırlı bir iştir. Her hayırlı hususta olduğu gibi burada da niyet öne çıkmaktadır. Seleften bir zat, “Her amelde hatta yemede içmede bile benim bir niyetimin olmasını sever ve isterim.” demiştir. Normal bir İnsanî iş olan yeme içme bile güzel bir niyetle insanı Allah’a yaklaştıran bir ibadet hâline gelebilmektedir.

En sıradan iş ve âdetlerimizi bile güzel niyetlerle ibadet hâline getirebilmemiz ümidiyle…

1 yorum

Yorum Yap