İlim Köşesi

Mümin Kimdir – Fâcir Kimdir?

Mümin Kimdir – Fâcir Kimdir?, Sâbit el-Bünânî’nin Enes b. Mâlik’ten (r.a) rivayet ettiği bir hadiste Nebî (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurdu:

Mümin kimdir?


“Mümin kimdir bilir misiniz?” Sahabeler,

– Allah ve Resûlü daha iyi bilir, dediler. Bunun üzerine Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) buyurdular ki:

Mümin o dur ki, Allah (c.c) o kişi ölene kadar onun kulaklarını sevdiği şeylerle doldurur. Öyle ki, kul, her kapısı demirden olan, yetmiş tane iç içe odası bulunan evinin en iç köşesinde, Allah’a ibadet ve taatla meşgul olsa, onu bilir ve ona, amelinin elbisesini giydirir. Sonra insanlar ondan bahsederler ve arttırırlar. Sahabeler sorarlar:

– Ey Allah’ın Resûlü! Bu artma nasıl olur?

Mümin, amelinin artmasını sağlayan şeyden hoşlanır (bunun için devamlı amel eder)” Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) ardından şöyle buyurdular:

Facir kimdir?


Fâcir kimdir bilir misiniz? Sahabeler yine,

İlginizi Çekebilir  Misvak nedir, nasıl kullanılır - Misvak kullanmak sünnet midir?

– Allah ve Resûlü daha iyi bilir, deyince Nebî (sallallahualeyhivesellem) şöyle anlattı:

Fâcir o dur ki, Allah (c.c) o kişi ölene kadar onun kulaklarını sevmediği şeylerle doldurur. Öyle ki kul, her kapısı demirden olan, yetmiş tane iç içe odası bulunan evinin en iç köşesinde Allah’a isyan ve günah içinde bulunsa, onu bilir ve onu, amelinin (kötü) elbisesiyle kuşatır. Sonra insanlar ondan kötü olarak bahsederler ve arttırırlar. Sahabeler sordu:

– Ey Allah’ın Resûlü! Bu artma nasıl olur? Resûlullah (sallallahualeyhivesellem),

Günahkâr, günahını arttırmayı sağlayacak şeylerden hoşlanır, buyurdular.
(Alî el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, nr 799.)

Mümin Kimdir - Fâcir Kimdir?

Avf b. Abdullah (r.a) demiştir ki: “Hayır sahibi kişiler birbirlerine şu üç kelimeyi tavsiye ederlerdi:

1. Ahireti için amel edene Allah dünyasında yeter.

2. Kul, Allah ile arasını ıslah ederse, Allah da onunla insanların arasını ıslah eder, düzeltir.

İlginizi Çekebilir  Miraç hadisesi nasıl gerçekleşmiştir? - Miraç nedir?

3. Kişi Allah için gizli hallerini düzeltirse, Allah da onun aleni ve aşikar olan hallerini düzeltir.”

Hâmid el-Leffâf der ki: “Allah Teâlâ bir kulun helâkini istediği zaman onu şu üç şeyle cezalandırır:

1. Ona ilim verir, fakat o ilimle amel etmeyi nasip etmez.

2. Ona salihlerin sohbetinde bulunmak gibi bir rızık ihsan eder, fakat onların hukukunu muhafaza etmeyi nasip etmez.”

3. Ona itaat kapılarını açar, ancak ihlâs kapısını kapatır.

Bunun böyle olmasının sebebi, kişinin niyetinin bozuk ve iç âleminin kötü olmasıdır. Eğer niyet sahih ve sağlam olursa, Allah ona, ilmin menfaatini, ihlâs ile amel etmeyi ve salihlerin sohbetlerinden bereketlenmeyi nasip eder.

Yorum Yap