İlim Köşesi

Tek gün oruç tutulur mu?, Sene, Ay ve hafta içindeki nafile oruçlar

Nafile oruçlar konumuzu inceleyerek tek gün oruç tutulur mu? ve sene, ay ve hafta içerisindeki oruçları öğrenebilirsin. Dilerseniz ”Konuda neler var” aracımızı kullanarak istediğiniz bilgiye kısa yoldan erişebilirsiniz.

nafile oruçlar

Nafile Oruçlar


Faziletli günlerde orucun müstehab olması daha da kuvvetli hâle gelir. Faziletli günlerin bazıları sene, bazıları ay, bazıları da hafta için de bulunmaktadır.

Sene içindeki makbul oruçlar


Bir yıl içerisindeki faziletli günler, ramazan ayından sonra arife günü, aşure günü, zilhicce ve muharrem aylarının ilk on günleridir. Zilkade, zilhicce, muharrem ve receb aylarından ibaret olan Haram aylarının tamamı oruç tutma günleridir,(Recep ayı oruçlarına erişmek için tıklayınız.)

”Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, muharrem ayında tutulan oruçtur.”
(Müslim, sıyâm 38;Ebû Dâvûd, savm 55; Tirmizî, salât 324)

Hz. Aişe’den rivayet edildiğine göre:

“Allah Resûlu nün ramazan ayı dışında bir ayın tamamını oruçla geçirdiğini görmedim. Ramazan ayı dışında, şaban ayında tuttuğundan çok başka bir ayda oruç tuttuğunu da görmedim.”
(Buhârî, savm 5l, Ebû Dâvûd, savm 59)

İlginizi Çekebilir  Dua ile kader değişir mi?

Şaban ayı oruçları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Aylar içindeki makbul oruçlar


Ayın başında, ortasında ve sonunda oruç tutmak makbuldür. Ayın ortasından maksat, eyyam-ı bîd (mehtaplı günler) denilen ayın 13.14. ve 15. günleridir.

Hafta içindeki makbul oruçlar


Pazartesi ve perşembe orucu

Hafta içinde oruç tutmanın faziletli olduğu günler pazartesi ve perşembe günleridir.

Pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmak sünnettir.

Konu ile ilgili Hz. Âişe (ra) şöyle buyurmaktadır:

“Allah Rasulü, pazartesi ve perşembe günleri oruç tutmaya çokça özen gösterirdi.”
(Tirmizi, Savm,44; Nesai, sıyam, 36)

Yine pazartesi ve perşembe oruçları ile ilgili peygamber efendimiz (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurmuştur:

“Ameller, Cenab-ı Hakk’a pazartesi-perşembe günleri arz olunurlar. Ben istedim ki Cenab-ı Allah’a amelim arz olunurken oruçlu olayım.”
(Tirmizi, Savm, 44; Nesai, Sıyam, 70)

Senenin tamamında oruç tutmak hoş görülmemekle birlikte, orucun en faziletlisi olarak nazarlara sunulan oruç şekli Hz. Davud orucudur ki o da bir gün oruç tutup bir gün tutmamaktan ibarettir. Bu oruç şeklinden daha fazla oruç tutmak isteyen Abdullan ibn-i Amr, Hz. Peygamber’den (sallallahualeyhivesellem),

İlginizi Çekebilir  Bir kaç defa bozulan Ramazan orucunun kefareti

“Bundan daha faziletlisi yoktur.”
(Müslim, sıyâm 187-192) cevabını almıştır.

Tek gün oruç tutulur mu?


Hangi günler tek gün olarak oruç tutumaz?, Farz ve vacip olan oruçlar, sadece cuma günü veya cumartesi günü tek gün olarak tutmak mekruh olmaz. Bu sebeple kaza borcu olanlar ya da adağı bulunanlar, haftanın istediği gün oruçlarını tutabilirler.

Ancak Farz ve vacip oruçları dışında sadece cuma günü veya sadece cumartesi günü oruç tutmak tenzihen mekruhtur.
Konu ile ilgili efendimiz (sallallahualeyhivesellem)şöyle buyurmaktadır:

“Cuma günü bir bayram günüdür. Bayram gününüzü oruç günü yapmayın.” (Müsned, II/303)

“Üzerinize farz olan oruç müstesna, cumartesi günü oruç tutmayınız.” (İbni Mâce, Sıyam: 38)

“Cumartesi ve pazar günleri müşriklerin bayram günleridir. Ben onlara muhalefet etmek isterim.” (Neseî, Cum’a: 1)

“Geceler arasında sadece cuma gecesini ibadete tahsis etmeyin; yine günler arasında oruç tutmak için sadece cuma gününü tahsis etmeyin. Ancak sizden biri âdeti olan bir orucu tutuyorsa bu müstesnadır.”
(Neylü’l-Evtar, IV/249; Vehbe Zuhayli, İslam Fıkhı Ansiklopedisi, III/124)

Bu hadis-i şerifler sadece cuma ve cumartesi günleri oruç tutmamayı tavsiye etmektedir. Ancak bugünlerde oruç tutmanın, yani sadece cuma ve cumartesi oruçlu bulunmanın mekruhluk derecesi tenzihîdir. Yani harama yakın olan mekruh değildir.

Fakat bugünlerde oruç tutmak için, bir gün öncesini veya bir gün sonrasını oruçlu geçirmekle mekruhluk ciheti ortadan kalkmış olur. Cuma günü oruçlu bulunmak isteyen kimse, ya perşembe gününden itibaren oruç tutar veya cuma ile birlikte cumartesi’ni de oruçlu geçirmesi gerekir. Yine cumartesiyi oruçlu geçirmek isteyen kişi cumayı veya pazarı o güne eklemesi lâzımdır. Bu meselede fıkıh âlimlerimizin izahı bu şekildedir.

Orucun hakikatini anlamak ve bütün ömrü bu anlayışa göre örgüleyebilmek dileğiyle…

Sene, Ay ve hafta içindeki nafile oruçlar, tek gün oruç tutulur mu?, konusu için kaynak alınan eser;
[İhyâu Ulûmid’din (muhtasar) – İmam Gazali] ve yardımcı kaynaklar.

Yorum Yap