İlim Köşesi Namaz - Abdest

Namazdaki tabirler ve anlamları

Namazdaki tabirler ve anlamları

Namazdaki tabirler ve anlamları

Salât: Namaz demektir. Çoğulu “salavât’dır. Salât, lûgatta “dua” manasındadır. Şer’i şerifte “bildiğimiz mübarek ibadetten, rükünler ve zikirlerden ibarettir.” Namaz kılana da ”Musalli” denir.

Bir de salât Peygamber (Sallallâhu Aleyhi ve Seîlem) Efendimiz hakkında Salavat;“Allahümme salli ve sellim âlâ seyyidina Muhammedin ve âlâ âli seyyidina Muhammed” Salavatın anlamı; ”Ey Allah’ım! Efendimiz Hz. Muhammed’e ve Efendimiz Hz. Muhammed’in âline salât ve selâm buyur.” gibi bir tarzda yapılan dua manasına gelir. Bu salât ve selâmdan maksat ise Resulü Ekrem Efendimizin dünyada da, ahirette de her türlü tazimlere nail olmasını istemekten ve bu vesile ile kendisine olan bağlılığımızı, hürmetlerimizi göstermekten ibarettir.

Tekbir: Allah’ü ekber demektir.

Kıyam: Ayakta durmaktır.

Kıraat: Kur’an-ı Kerim’den bir miktar okumaktır.

Rükû: Lûgatta “eğilmek” demektir. Din ıstılahında “namazda kıraatten sonra eğilerek baş ile arkaya düz bir vaziyet vermektir.”

İlginizi Çekebilir  Cuma Hutbesi okunurken namaz kılınır mı?

Kavme: Rükûdan kıyama kalkıp bir kere “Sübhane rabbi yel âzim” diyecek kadar durmaktır.

Secde: Namaz kılarken eğilerek yüzün bir miktarını Hak Teâlâ’ya tazim için yere koymaktır. Birbiri ardınca yapılan iki secdeye “secdeteyn” denir. “Sücud”. tabiri de secde etmek ve secdeler mânasına gelir.

Celse: İki secde arasında bir defa “Sübhane rabbi yel azîm” denilecek kadar oturmaktır.

Ka’de: Namazda teşehhüt için, yani “Ettehiyyatü lillâhi”yi okumak için oturmaktır. Bir namazda iki defa oturulursa birincisine “ka’de-i ula = ilk oturuş”, İkincisine de “ka’de-i ahire = son oturuş” denir.

Rekat: Namazın bölüklerinden her biri demektir. Şöyle ki, bir namazda kıyam ile rükû ve iki secdenin toplamı bir rekattır. Bir namazda iki defa kıyam ile rükû ve sücut bulunursa o namaz, iki rekatlı bulunmuş olur. Üç veya dört defa bulunursa namaz da üç veya dört rekatlı olmuş bulunur.

İlginizi Çekebilir  Cehennem ateşinden koruyan dualar

Şef = çift: Namazların her iki rekatı demektir. Dört rekatlı bir namazın evvelki iki rekatına “şefi evvel” diğer iki rekatına da “şefi sâni” denir. Üç rekatlı bir namazın üçüncü rekatı da bir “şefi sâni” demektir.

Namazdaki tabirler ve anlamları, konusu için kaynak alınan eser;
(Büyük İslâm İlmihâli– Ömer Nasûhi Bilmen)

Yorum Yap