Editörün Seçtikleri İlim Köşesi

Ölüm için hazırlık yapmak

Ölüm için hazırlık yapmak, Meymûn b Mihrân (r.a) rivayet ediyor: Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) vaaz ederken adamın birine hitaben şöyle buyurdu:

“Beş şey gelmeden önce şu beş şeyin kıymetini bil: Yaşlanmadan önce gençliğinin. Hastalanmadan öncü sağlığının. Meşguliyetten önce boş zamanlarının. Fakirliğe düşmeden önce zenginliğinin. Ölmeden önce hayatının.
(Hâkim, el-Müstedrek, 4/306;)

Ölüm için hazırlık yapmak

Resûlullah’ın (sallallahualeyhivesellem) bu beş şeyin kıymetinin bilinmesine dair daha birçok hadis-i şerifleri, uyarılar ve tavsiyeleri bulunmaktadır.

İnsanın, yaşlılıkta güç yetiremeyeceği birçok ameli gençliğinde yapması mümkündür, gençliktede Ölüm için hazırlık yapmak gerekir,  Allah’a isyan ve günah içerisinde harcanan bir gençlik, yaşlandıktan sonra geri döndürülemez. O halde kişinin, yaşlılığında mutlu ve huzurlu olabilmesi için gençliğinde iken salih amellere koşması gerekir.

Sıhhate gelince: Sağlıklı insan hem malına hem de nefsine tam anlamıyla hâkimdir. O halde kişinin, sağlığını bir ganimet bilmesi, malı ve bedeniyle hayırlı işler görmede gayret göstermesi gerekir. Beden hastalıklara duçar olduğunda artık taattan geri kalır ve Ölüm için hazırlık yapmak konusundada geride kalır. Ve bir gün ölüm gelip kapısını çaldığında, bu malın ancak üçte biri kendisine fayda sağlayabilir.

İlginizi Çekebilir  Günah işleyen kişiye iyi yaptın demek imandan çıkarır mı?

(Zira ölen kişi, mirasının tamamını hayır yolunda vasiyet etmiş olsa bile ancak öçte biri hayır yolunda harcanabilir. Mirasın tamamının hayır yolunda kullanılabilmesi ancak geride kalan mirasçılannın tamamının onayından sonra mümkün olur.)

Meşguliyete gelince: Geceler boş zamanlardır. Gündüzleri ise devamlı bir koşuşturmaca vardır. O halde bu geceleri değerlendirmeli ve namaz kılmalıdır. Gündüzler meşguliyet içinde geçtiği için oruç tutulabilir. Özellikle günlerin kısa olduğu kış ayları oruç tutmaya müsaittir.

Nitekim Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) bu hususta şöyle buyururlar:

”Kış mevsimi mümin için bir ganimettir. Geceleri uzundur, namaz kılabilir. Gündüzleri kısadır, oruç tutabilir.”
(Ahmed, el-Müsrıed, 3/75)

Diğer bir rivayette ise şöyle buyurmuştur:

Geceler uzundur, onu uykunla kısaltma. Gündüzler aydınlıktır, onu da günahlarınla bulandırma.
(Bk. Adûnî, Keşfü’l-Hafâ, nr. 1533.)

Zenginliğe gelince: Allah’ın sana verdiği rızka razı ol ve bunun değerini bil. Tamahkâr olma ve insanların elindekine göz dikme.

İlginizi Çekebilir  Dua ile kader değişir mi?

Hayatın kıymetine gelince: İnsan diri olduğu müddetçe amel etmeye muktedirdir. Öldüğü zaman artık amel edemez hale gelmiştir. O halde mümin bu fani dünyanın fani günlerini zayi etmemeli, ömründen geri kalan günleri kendisi için bir hazine bilmelidir.

Hikmet ehli bir zat şunları söylemiştir:

“Çocukken çocuklarla beraber oyunlar oynadın. Gençliğinde heva-i hevesine kapılarak gaflete daldın. Yaşlılığında ise takatten kesildin. Allah’a ne vakit ibadet edeceksin?”

Anlatılmak istenen şudur: Öldükten sonra Allah’a ibadet edemezsin. Hayatta iken ne yaptıysan, hangi amel için gayret gösterdiysen seninle beraber gelecek odur. Ölüm meleği için hazırlıklı ol. Onu hiçbir zaman aklından çıkarma. Zira o, seni hep hatırında tutmaktadır.

Ölüm için hazırlık yapmak, konusu için kaynak alınan eser;
[Ebü’l – Leys es-Semerkandî (Tenbîhül Gâfılîn) Gafletten Uyanış – Tercüme Muhammed Taha ]

Yorum Yap