İlim Köşesi

Peygamber efendimizin görünüşü nasıldı?

Peygamber efendimizin görünüşü nasıldı

Peygamber efendimizin şemâil-i şerifi

Peygamber efendimizin görünüşü;

Allah Resûlü (sallallahualeyhivesellem) uzuna yakın orta boyluydu. Ne zayıf ne şişman bilakis ikisi ortasıydı. Görünüşü çok güzeldi. Boyu, azâları ve endâmı birbirine gayet mütenasipti.

Mübarek cildi ipekten yumuşaktı. Saçları ne tam kıvırcık ne tam düzdü.(14) Mübarek yüzleri, ne tam kireç gibi beyaz, ne de esmerdi. Bilakis nurani beyaz (15) üzerinde hafif gül kırmızısı görünüşündeydi.

Peygamber efendimizin görünüşü, Nurani ve berrak olup ayın on dördü gibi parlardı. Terleri mübarek yüzünden inci taneleri gibi dökülür ve misk gibi kokardı. Dişleri inci gibi latif parlak olup konuşurken ön dişlerinden nur saçılırdı.

Bilekleri ve kolları uzunca, karnı ve göğsü aynı hizada idi. Şişman değildi.

Kirpikleri uzun, gözleri kara ve güzeldi. Mübarek alınları geniş, kaşları hilal/yay gibi uzun olup gözlerin ucuna kadar uzanırdı. Çatık kaşlı değildi. Kaşlarının arasında az aralık(ince bir açıklık) vardı. Geniş omuzlu idi. Omuzları arsında peygamberlik mührü vardı.

İlginizi Çekebilir  Gusül esnasında mahrem yerlere el sürülebilir mi?

Cismi temiz, kokusu latif idi. Koku sürünsün sürünmesin teni ve teri, en güzel kokulardan daha güzel kokardı. Bir kimse O’nunla musafaha etse, bütün gün O’nun güzel ve hoş kokusunu duyardı.(16)

O insanların en güzeli ve en nurlu olanı idi. O’nu anlatanlar: “Ayın on dördü gibi güzeldi” diye tasvir ediyorlardı.(17)

Ashâb-ı kirâm’dan Berâ (r.a.): “Peygamberimizin yüzü en sevimli ve en güzel yüzdü” diyordu.(18)

Resûlullah (sallallahualeyhivesellem)’in güzelliğinin tamamı zahir olsaydı. Sahabeler ona bakmaya takat getiremezdi. Onun gibisini görmediler. Cabir (r.a) şöyle buyurdular: “Peygamberimizin (sallallahu aleyhi vesellem) parlak yüzüyle, gökyüzündeki ayın parlaklığının hangisi daha güzel olduğunu tespit etme gayesiyle önce Allah Resûlünün yüzüne, daha sonra ay’a baktım. Vallahi bana göre peygamberimizin o mübarek yüzleri aydan çok daha güzel idi.”(19)

Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: Ben Resûlullah (sallallahualeyhivesellem)’den daha güzelini görmedim. Sanki güneş mübarek yüzünde yürüyor gibiydi.(20)

Vefatında bile o kadar güzeldi ki, hayatındaki halinden farklı olmadığı için vefatından bile şüphelendiler.

İlginizi Çekebilir  Uyku Duası

Peygamber efendimizin görünüşü ile ilgili Rimse (r.a) şöyle buyurmuştur.

Ashabtan Rimse (r.a.) rivayet ediyor: “Huzur-u Peygambere çıkmak şerefine nail oldum, yanımda oğlumda vardı. Bana Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) gösterildi. O zatı görür görmez. İşte bu zat, Allah’ın nebisi ve Hak peygamberidir, dedim. Çünkü eşsiz güzelliği, azamet ve mehabeti öyle bir derecede idi ki, Allah’ın peygamberi olduğunu anlamak için mûcize göstermesine veya başka delile ihtiyaç yok idi. Bu sebepten Hak nebi olduğunu bildim. O zaman Rasûl-i Ekrem hazretlerinin üzerinde iki yeşil elbise olup, mübarek başlarında ve sakallarında bir kaç kılda ağarma gözüküyordu. Bu ağarma da tam değil; ağarmadan önceki bir kızarma şeklinde idi.

Doğduğu vakit dahi nazîf ve pak idi. Sünnetli ve göbeği kesik olarak doğmuştu.

Duyguları fevkalâde kuvvetli idi. Pek uzaktan işitir ve kimsenin göremeyeceği mesafeden görürdü,

Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) avuçları yumuşaktı. Teri miskten ve diğer güzel kokan kokulardan daha güzel kokardı.(21)

İlginizi Çekebilir  Cuma Hutbesi okunurken namaz kılınır mı?

Peygamberlik mührü ise, iki omuzu arasında idi.(22)

Bir hadis-i şerifte Allah Resûlü (sallallahualeyhivesellem)’in şu sözü haber verilir:

Allah gönderdiği bütün nebilerine güzel ses ve güzel yüz lütfetmiştir. Sizin peygamberinizi de güzel sesli ve güzel yüzlü olarak göndermiştir.(23)

Resûlullah (sallallahualeyhivesellem) aynaya bakarken şu duayı okurdu:

“Ya Rabbi, yaratılışımı güzel eylediğin gibi ahlakımı da güzelleştir.”(24)

Kaynaklar;
(14) Buhâri, Libas:68; Müslim, Fezâil: (2132); İbni Mace, libas: 36 (3634); Müsned, (3/135,203)
(15) Buhâri, Edebü’l-Müfred: (790); Müslim, Fezâil: (2134); Ebû Dâvûd, Edeb: 30
(16) Müslim, Fezâil: (109/2344); Tırmizî, eş-Şemâilü’l-Muhammediyye: 22; îbn Hanbel, (3/107)
(17) îbn Hanbel, (3/25)
(18) Müslim, Fezâil: 92
(19) Dârimî, Mukaddime: (1/30)
(20) Tirmizî, Menakıb 26, (3650)
(21) Enes b. Malik
(22) Müslim, Fezâil 112; Tırmizî, 42 (3647)
(23) İbn Sa’d, Tabakat (1/376)
(24) İbn Sünni

Peygamber efendimizin görünüşü nasıldı,konusu için kaynak alınan eser;
(Sünnetler – M.Nazif Gözükara)

1 yorum

Yorum Yap