Editörün Seçtikleri İlim Köşesi

Sadaka-i câriye nedir?

Sadaka-i câriye nedir

Sadaka-i câriye’nin ne olduğunu öğrenmeden önce sadaka’nın ne olduğunu belirtelim;

Sadaka; Allah rızası için yardıma muhtaç kişilere, fakirlere, karşılıksız olarak yapılan her türlü iyilik, yardım; Allah yolunda O’nun rızası için yapılan harcamadır.

Sadaka-i câriye nedir?

Sadaka-i câriye, öldükten sonra da sevap kazandıran sadaka anlamına gelmektedir.
Sürekli sevap kazanılmasını sağlayan(sadaka-i cariye) ameller ile ilgili peygamber efendimiz (sallallallahualehivesellem) şöyle buyurmuştur;

“İnsan öldüğü zaman amel işlemesi kesilir. Ancak üç şey bundan müstesnadır. Sadaka-i cariye, kendisinden yararlanılan ilim veya kendisine hayır dua eden salih çocuk.” (Dârimi, Mukaddime, 46)

İnsanların faydalanması için yapılan(yaptırılan), mescid, çeşme, köprü, yol, hastane ve okul gibi hayır yerleri sadaka-i câriye‘ye örnektir. İnsanlar yapılan bu yerlerden yararlandığı müddetçe bu yerleri yaptıranlar, yapılmalarına sebep olanlar, vesile olanlar, yol göstererek destek olanlar, hayatları boyunca ve öldükten sonra sevap almaya devam ederler.

İlginizi Çekebilir  Uykudan önce yapılacak istiğfar

Mü’min olmak şartı ile yararlı bir ilim bırakan ve bu ilimden, kitaptan, icattan ve keşiften yararlanıldıkça, sürekli sevap kazanmaya devam edecektir.
Konu ile ilgili hadisi şerif’te şöyle buyurulmaktadır.

“Kim iyi bir çığır açarsa, bununla amel edenlerin ecri kadar ecri bu çığırı açan alır. Kötü bir çığır açan da, bununla amel edenlerin günahı kadar günahı yüklenir.” (Müslim, İlim, 15; Zekât, 69)

Topluma ve dine faydalı bir çocuk yetiştirmek, toplum bu çocuktan yararlandıkça, onun yetişmesini sağlayan anne,baba,hoca gibi kimselerde sürekli ecir alırlar.

Bunların dışında şöyle bir durumda vardır;

Kişi öldükten sonra bıraktıklarıyla sevap kazandığı gibi günahta kazanabilir.
İmâm-ı Müslim (r.a)’ın Cerîr İbni Abdillah (r.a)’dan rivayetine göre Peygamberimiz (sallallahualeyhivesellem) şöyle buyurmuştur.

”Bir kimse İslâm’da güzel bir sünnet ortaya koyar (çığır açar) da, kendisinden sonra onunla amel edilirse, o kimseye o sünnetle amel edenlerin ecri kadar sevap yazılır; amel edenlerin ecirlerinden de bir şey eksilmez. Her kim de, İslâm’da kötü bir çığır açar ve kendisinden sonra onunla amel eden olunursa, bununla amel edenlerin günahı kadar o kimseye günah yazılır, amel edenlerin günahlarından da bir şey eksilmez.”
(Müslim, İlim:6, no:6975, 8/61)

İlginizi Çekebilir  Üç aylarda yapılacak istiğfar

Ölmeden önce İslâm’da güzel bir çığır açmak ümidi ile..

Sadaka-i Cariye, konusu için kaynak alınan eser;
[Îmân-İslâm İlmihâli (Ahmet Mahmut Ünlü)]

Yorum Yap