İlim Köşesi

Sadaka vermenin fazileti nedir?

Sadaka vermenin fazileti ve kazandırdıklarıyla alâkalı birçok hadis vardır. Onlardan örnek olarak şunlar verilebilir:

“Bir hurmanın yarısıyla bile olsa sadaka vererek ateşten korununuz.”
(Buhârî, zekât 9, menâkıb 25, tevhîd 24,36; Müslim, zekât 67; Tirmizî, kıyamet 1)
“Müslüman bir kul, helal olarak kazandığı maldan sadaka verirse -ki Allah da ancak helalden verileni kabul eder- Allah Teâlâ o sadakayı sağ eliyle kabul eder ve herhangi birinizin deve yahut at yavrusunu büyüttüğü gibi o lokmayı büyütür. Öyle ki Allah, onu kıyamet günü, sahibine Uhud dağı gibi teslim eder.”
(Buharî, zekât 8; Müslim, zekât 63)

Hz. Peygamber (sallallahualeyhivesellem) hangi sadakanın daha faziletli olduğunu şöyle açıklamıştır:

Sağlam olduğun, servete karşı cimri bulunduğun, yaşam ümidinde olup fakirlikten korktuğun bir hâlde sadaka vermen, sadakanın en faziletlisidir. Sakın can boğaza dayandığı zamana kadar sadaka vermemezlik yapma ki o zaman ‘Filan ve falan adama şunu verin.’ diyerek falan adamın malını başkalarına taksim etmeyesin.
(Müslim, zekât 93; Nesâî, zekât 60)
İlginizi Çekebilir  Yemek yemede uyulması gereken hususlar

sadaka vermenin fazileti

Konu hakkında büyüklerin söylediği sözlerden bazıları şunlardır: Urve ibn-i Zübeyr: “Hz. Âişe (Radıyallahu anhâ), elbisesi yamalı olduğu hâlde elli bin dirhem sadakayı fakir fukaraya dağıttı.”

Mücahid,  Kendileri de ihtiyaç duydukları halde yiyeceklerini, sırf Allah’ın rızasına ermek için fakire, yetime ve esire ikram ederler.”(İnsan Sûresi, 76/8.) âyetini tefsir ederken  “Yemeğe iştahı varken yemeyip âyette geçen insanlara yedirirler” demiştir.

Hz. Ömer bir duasında şöyle demiştir: “Allahım! Malın fazla olanını bizim hayırlılarımıza emanet et ki onlar bizden olan ihtiyaç sahiplerine versinler.”

Hz. Lokman oğluna “Bir günah işlediğinde hemen bir sadaka ver.” diye nasihatta bulunmuştur.

Sadaka vermenin fazileti nedir?, konusu için kaynak alınan eser;
[İhyâu Ulûmid’din (muhtasar) – İmam Gazali]

Yorum Yap