İlim Köşesi

Sandalyede namaz kılmak caiz midir?

Sandalyede namaz kılmak caiz midir?

Yere oturarak namaz kılabilecek olan kişinin sandalyede namaz kılması doğru mudur?

Namaz içerisindeki rükünlerden en önemlisi secdedir. Secde yapacak takati olmayan kişiden diğer rükünler düşer. Buna göre secde yapamayan kişi, namazm kıyam ve rükûunu yapmaz. Oturduğu yerde ima/baş işaretiyle namazım kılar. Secde için ima yaparken başını rükûdan biraz daha aşağı eğer.

Sandalyede namaz kılmak caiz midir?

Secde yapabilen kişi, ayakta duramıyorsa secdesini yapar ayakta durmayı terk eder. Yerde oturabilenin yerde oturması doğru olandır. Yerde oturamıyorsa oturabileceği yüksek bir şeye oturması caizdir. Bu sandalye olabileceği gibi, ondan daha küçük bir şey de olabilir.

Bir de şu var; gerek yerde gerekse sandalyede namaz kılan kişi, namazını ima/baş işareti ile kılıyorsa başından sonuna kadar öyle kılmalıdır. Ayrıca yerde oturması secde mahalline daha yakın olduğundan daha faziletlidir.

[Fatih Kalender – Hüsamettin Vanlıoğlu (İsmailağa Cemati Hocaları)-(Fıkhî Suallere Cevaplar)]

Yorum Yap