İlim Köşesi

Sinirlenince ne yapılmalı? Öfke nasıl yenilir?

Sinirlenince ne yapılmalı

Sinirlenince ne yapılmalı?


Daha önce de değinildiği gibi, bütün kötü huyların tedavisi ilim ve amel merheminin sürülmesiyle olabilmektedir. Bu hususta da aynı şekilde davranmak, öfkenin neleri beraberinde getirdiğini ve onun olumsuz sonuçlarını bilmek, ona galip gelebilmede önemlidir. Bir başka deyişle öfkeyi yutmak, affetmek, yumuşaklık göstermek, eziyet ve sıkıntılara göğüs gerebilmek için konuyla alâkalı bilgilerin edinilmesi çok mühimdir. Ayrıca öfkeyi yutmayla elde edilen sevaba karşı olan istek, öfkenin söndürülmesinde hayatî bir rol oynamaktadır.

Öfkeyi yenmeyle alâkalı yapılan Nebevî tavsiyelerde şu iki husus öne çıkmaktadır:

”Muhakkak ki öfke, Âdemoğlunun kalbinde parlayan bir ateş közüdür. Siz öfkelenen birisinin avurtlarının şiştiğini, gözlerinin kızardığını görmez misiniz? Eğer sizden biriniz böyle bir şey hissederse ayakta ise otursun.”
(Ebû Dâvûd, edeb 4; Tirmizî, fiten 26.)

“Öfke muhakkak şeytandandır, şeytan ise ateşten yaratılmıştır. Su ateşle söndürülür. Biriniz kızdığında abdest alsın.”

İlginizi Çekebilir  Namaz kılarken ağlamak namazı bozar mı?

Görüldüğü üzere, kızgınlık anında pozisyon değiştirilmesi ve/veya abdest alınarak öfkenin söndürülmesi salık verilmektedir. Ayrıca böyle kızgınlık anlarında, susma, namaz kılma, Allah‘ın azametini düşünme, kalbdeki bu öfkenin geçmesi için dua etme gibi hususlar da tavsiye edilmiştir.

Yorum Yap