Hadisi Şerif

Sünnetler ile ilgili Hadisler

Sünnetler ile ilgili Hadisler

Sünnetler ile ilgili Hadisler;

Herhangi bir konuyu size emredip yasaklamadığım sürece, siz de beni kendi halime bırakınız. Sizden önceki ümmetleri çok sual sormaları ve peygamberlerine karşı münakaşaya dalmaları helâk etti. Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle sakınınız, bir şeyi emrettiğimde de onu, gücünüz yettiği ölçüde yerine getiriniz.

Buhârî, İ’tisâm 2; Müslim, Hac 412, Fezâil 130-131

Bana itaat edenler cennete girer, bana karşı gelenler cenneti istememiş demektir.

Buhârî, İ’tisâm 2

Ya saflarınızı düzeltirsiniz, ya da Allah Teâlâ sizin aranıza düşmanlık, buğz ve kalblerinize ihtilâf koyar da birbirinizden yüz çevirirsiniz.

Buhârî, Ezân 71; Müslim, Salât 127

Benim ve sizin durumunuz, ateş yakıp da, ateşine cırcır böcekleri ve pervaneler düşmeye başlayınca, onlara engel olmaya çalışan adamın durumuna benzer. Ben sizi ateşten korumak için kuşaklarınızdan tutuyorum, siz ise benim elimden kurtulmaya, ateşe girmeye çalışıyorsunuz.

İlginizi Çekebilir  Tövbe Hadisleri

Müslim, Fezâil 19. Ayrıca bk. Buhârî, Rikâk 26; Tirmizî, Edeb 8

Âbis İbni Rabîa şöyle dedi:
Ben, Ömer İbni Hattâb’ın Hacerülesved’i öptüğünü gördüm. O esnada diyordu ki:

Ben senin taş olduğunu, bir fayda ve zarar veremeyeceğini bili-yorum. Şâyet Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’ in seni öptüğünü görmeseydim, ben de öpmezdim.

Buhârî, Hac 50; Müslim, Hac 251

Diğer hadisi şerif konuları için tıklayınız..

Yorum Yap