İlim Köşesi

Üç aylarda yapılacak istiğfar

Üç aylarda yapılacak istiğfar

İbni Abbas (Radıyallahu Anhumâ)âdH rivâyct edilen bir hadîs-i şerifle şöyle buyrulmuştur:

“Her kim receb, şaban ve ramazan aylarında öğle ile ikindi arası;

‘Kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan, Hayy ve Kayyûm olan O büyük AIlâh-u Te‘âlâ’dan mağfiret talep ederim.

Kendisi hakkında ne bir zarara ne bir faydaya, ne ölüme, ne de yaşamaya ve ne de dirilmeye mâlik olmayan (günahlar işleyerek) kendisine zulmetmiş bir kulun tevbesiyle, O’na tevbe ederim’

derse Allâh-u Te‘âlâ (o kişinin sevap ve günahlarını yazmakla görevli)! iki meleğe:

‘Bu kulun amel defterindeki günahlarıyla alâkalı yazılan yakın!’ diye vahyeder.”!
(Safurî Nüzhetü’l mecâlis, 1/140)

Ali el-Kârî (Rahimehullah)vn beyanı vechile; ”Terğîbü’l-mütâlib fi eşrafi’l-metâlib’‘ şöyle demiştir:

Hâfız Kemâlüddin ed-Demîrî (Rahimehullâh) bu hadisi İbni Abbas (Radıyallâhu Anhüma)’dan nakletmiş, ancak bu rivâyette istiğfarın kere yapılması zikredilip öğlen ikindi arası yapılma şartı kaydedilmemiştir. (Ali el-Kari Risale fi-fidâil Receb el-mürecceb, Resâil-ü Ali el-Karî vara;57)

İlginizi Çekebilir  Adem (a.s)'ın tevbesi

Üç ayların fazileti ile ilgili konumuzu okumak için tıklayınız.
Üç aylarda yapılacak istiğfar, konusu için kaynak alınan eser;
[İstiğfar Risalesi – Ahmet Mahmut Ünlü]

Yorum Yap