Editörün Seçtikleri İlim Köşesi

Üç ayların fazileti

Üç ayların fazileti

Üç ayların fazileti

Üç ayların fazileti Üç ayların;

Birincisi Recep ayı, İkincisi Şaban ayı, Üçüncüsü ise Ramazan ayı’dır.

Üç ayların başlangıcı Ramazan ayının habercisidir bu vasıta ile üç ayların girmesiyle birlikte müslümanlarda bir sevinç havası oluşmaya başlar.

Başka zamanlarda hasenelere on sevap veriliyorsa, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında kat kat sevap verilmektedir.

Üç ayların fazileti ile ilgili Meselâ başka zamanlarda okunan herbir Kur’ân harfi için en az on sevap yazılmaktadır.
Bu sevap Recep ayında 100 olarak yazılır, Şaban ayında 300’ü aşar, Ramazan ayında ise 1000’e kadar çıkar. Cuma geceleri ise binleri bulur. Kadir gecesinde 30 bine ulaşır..

Peygamber efendimiz (sallallahualeyhivesellem) üç aylar girdiğinde şöyle duâ ederlerdi;

“Allahım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek eyle ve bizi Ramazan’a kavuştur!”

Recep ayının ilk cuma gecesine Regaip Gecesi adı verilmiştir. Allah (cc) o gecede kullarına rahmet ve mağfiretini, lütuf ve ikramını, sevap ve mükâfatını bol bol verir.

İlginizi Çekebilir  Saç ektirmek caiz midir?

Recep’in 27. gecesi Miraç gecesi;
Şâban’ın 15. gecesi Berat gecesi,
Ramazan’ın 27. gecesi bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi‘dir.

Üç aylar dünyaya âhireti kazanmak için gönderilen insanlar için çok kârlı ve kazançlı olan bir ticaret pazarıdır. Yapılan hasenelere karşı kat kat sevap alacağımız üç aylarda ibadetlerimize biraz daha ağırlık vererek üç ayları çok daha kârlı bir şekilde geçirmeliyiz.

Unutmayalım ki: insan bu dünyada nasıl yaşamışsa kıyamet gününde Allah’ın huzuruna dünyada işledikleriyle birlikte varacaktır.

Götürdükleri iyiyse sevinip mesrur olacak, kötüyse pişmanlık duyarak mahcup olacaktır. Ancak bu pişmanlığın orada faydası olmayacaktır.

Bu hususta Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyurulur: “Ey îman edenler! Allah’tan korkun! Herkes yarın için ne hazırladığına bir baksın! Allah’tan sakının! Çünkü Allah işlediklerinizden haberdardır.” (Haşr, 18)

Hak yolunda sarfedilen ömür sermayesinin bir saniyesi bazen ebedî bir ömrü kazandırabilir.

İlginizi Çekebilir  Üç aylarda yapılacak istiğfar

Böylesi mübarek gecelerde kendimize hesaba çekelim!

îman ve Kur’ân’ın hakikatlarına sarılalım!

Dünyaya aldanmayalım dünya zevklerine kanmayalım!

Yok yere kendimize yazık etmeyelim.

Mübarek gecelerde;

Kur’ân okuyalım!

Kaza namazları kılalım!

Bol bol salavat-ı şerife okuyalım!

“Ve sâri’û ilâ mağfiretin mirrabbiküm” fermanına kulak verelim! Yâni Rabbimizin mağfiretine koşalım!

Namazla, oruçla, tevbe ve istiğfarla Allah’a dönelim!

Kur’ân’ı dinleyelim! Kur’ân’a göre yaşayalım!

Bir takım ideolojilere değil Ebedî Rehberimize, Allah’ın Resûlü’ne uyalım!

Saadet ve huzur bundadır.

Aradığımız huzur ve emniyet îman hakikatlerindedir.

İlim Köşesi

1 yorum

Yorum Yap