Dua

Uyku arasında ve gece kalkınca okunacak dua

Uyku arasında okunacak dua ile ilgili, Ubâde ibni’s-Sâmit (Radıyallâhu Anh) dan rivâyet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz (SallâllâhuAleyhivesellem) şöyle buyurmuştur:

“Her kim gecenin bir kısmında dönüp uyanır da:

‘Allâh’tan başka ibâdete lâyık hiç bir ilâh yoktur. O tektir; ortağı yoktur; mülk ancak O’nundur; hamd de yalnız O’na mahsustur. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Bütün hamdler Allâh-u Te’âlâ’ya mahsustur. Allâh-u Te’âlâ noksan sıfatlardan münezzehtir. Allâh-u Te’âlâ ’dan başka hiç bir ilâh yoktur ve Allâh-u Te’âlâ en büyüktür.

Allâh-u Te’âlâ’nm yardımı olmadan hiç bir günahtan dönüş, hiç bir ibâdete de kuvvet yoktur’ dedikten sonra:

‘Ey Allah’ım Beni mağfiret eyle’ sözünü söyler veya herhangi bir dua ederse, icabet edilir.

Eğer abdest alı(p namaz kıla)rsa (herkesin kabul olunacağı kesin değilse de onun) namazı kabul olunur.”
(Buhârî, Teheccûd 20, no:1103,1/387)

İlginizi Çekebilir  Dua Hadisleri

uyku arasında okunacak dua

”Te’ârra” kelimesinin aslı te’arara’dır; idgâm edilmiştir. “Gece uyumayıp, döşek içinde kendi kendine söylenere bir taraftan öbür tarafa dönmek manâsındadır.”

Lâkin, ”el-Esâs” ve ”en-Nihâye” kitaplarında, uykudan konuşarak uyanıp kalkmak manâsında olduğu zikredilmiştir.

Bu uyanma hâli ekseriyâ söz söylemekle birlikte olduundan, Rasûlüllâh (SallallahuAleyhivesellem) Efendimiz, bu uyanmayı takip edecek sözün boş bir laf olmayıp, tesbîh ve tehlîl olmasını öğretmeyi arzu etmiştir.

Gece Kalkınca okunacak dua;

Gece kalkınca okunacak dua ile ilgili, Huzeyfe (radıyallâhu Anh)dan rivâyet edilen bir hadis-i şerifte, Rasûlüllah (Sallallahualeyhivesellem) uyandığında;

”Bütün hamdler bizi öldürdükten sonra dirilten Allâh-u Te’âlâ’ya mahsustur ve dönüş ancak O’nadır.” diye duâ ederdi.
(Buhârî, De’avat 15, no:5965, 5/2330)

Uyku duası için tıklayınız.

Uyku arasında okunacak dua, konusu için kaynak alınan eserler;
(Îmân-İslâm İlmihâli-Ahmet Mahmut Ünlü)

Yorum Yap