İlim Köşesi

Uykudan önce yapılacak istiğfar

Uykudan önce yapılacak istiğfar; Ebû Sa’îd el-Hudrî (Radıyallâhu Anh)’dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

“Her kim yatağına sokulduğunda, üç kere: ‘Hayy ve Kayyûm olan, Kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan O büyük Allâh-u Te’âlâ’dan mağfiret talep ederim’ derse, günahları denizlerin köpükleri kadar, ağaçların yaprakları sayısınca, kum yığınlarının adedince ve dünyâ günlerinin sayısınca da olsa mağfiret edilir.”
(Tirmizi, no:3394)

Uykudan önce yapılacak istiğfar

İbni Ömer (Radıyallâhu Anhümâ) bir adama yatacağı zaman:

“Ey Allâh! Benim nefsimi Sen yarattın ve onu Sen öldüreceksin. Onun yaşaması da ölmesi de Sana âittir. Eğer onu yaşatırsan onu koru, eğer öldürürsen de onu bağışla. Ey Allâh! Senden afiyet talep ediyorum” demesini emretti.

Adam ona: “Sen bunu Ömer’den mi duydun?” deyince: “Ben bunu Ömer’den daha hayırlısından duydum, Rasûlüllâh (Sallâllâhu Aleyhi ve sellem)’den duydum” dedi.
(Müslim, no:7063, 8/78, Ahmed ibni Hanbel, el-Müsned, no:5502, 2/19, İbnü ’s-Sünnî, \ Amelü ’l-yevmi ve l-leyle, no: 719)

İlginizi Çekebilir  Mümin Kimdir - Fâcir Kimdir?

Uyku duası konumuzu okumak için tıklayınız.
Uykudan önce yapılacak istiğfar, konusu için kaynak alınan eser;
[İstiğfar Risalesi – Ahmet Mahmut Ünlü]

Yorum Yap