İlim Köşesi

Yemek yemede uyulması gereken hususlar

Yemek yemede uyulması gereken hususlar‘dan önce yediğimiz yemeğin helal olması gerekir, yenilen içilen şeyler, aslında helal olmanın yanında kazanç şekli tamamen Sünnet’e ve takvaya uygun; şüphelerden de uzak ve temiz olmalıdır. Allah Teâlâ:

”Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda meşru olmayan yollarla yemeyin. Karşılıklı rıza ile bir ticaret yapmanız ise, elbette meşrûdur. Sakın haram yiyerek, başkasının hakkını gasbederek kendinizi öldürmeyin. Allah size pek merhametlidir.”
(Nisâ Sûresi, 4/29)
ve
“Ey iman edenler! Size kısmet ettiğimiz rızıkların temiz ve helalinden yiyiniz. Eğer yalnız Allah’a ibadet ediyorsanız, Ona şükrediniz.”
(Bakara Sûresi, 2/172)

buyurarak bu hususa dikkatleri çekmiştir. Bu bakımdan yiyecekte asılolan, onun helal olmasıdır. Böyle olması hem farz, hem de dinin esaslarındandır.

Yemek Yemede Uyulması Gereken Hususlar

Yemek yemede uyulması gereken hususlar


Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak, yiyip içerken sağa sola yaslanmamak, yemeğe besmele ile başlamak, sağ el ile yemek, önünden yemek, yemeği hor görmemek, lokmaları küçük tutup güzelce çiğnemek, ayakta yiyip içmemek, sıcak yemeğe üflemeyip soğumasını beklemek, mümkün mertebe beraber yemek, yemek esnasında hayırlı ve faydalı konular konuşmak, sofradaki büyük zatlar başlamadan yemeğe başlamamak gibi hususlara uymak güzeldir.

İlginizi Çekebilir  Ölüm için hazırlık yapmak

Yeme içme âdâbıyla alâkalı en önemli hususlardan birisi de doyasıya yememektir. Bir başka deyişle insan, her zaman için az yemeye azimli olmalıdır. Zira kişi, ibadet kuvvetini temin etmek için yediği zaman, ancak doymayacak kadar yemek suretiyle niyetinin doğruluğunu ispat etmiş olur. Çünkü doyasıya yemek, değil ibadete güç ve kuvvet vermek, belki ibadete mânidir. Bu bakımdan şehvetin kırılması, böyle bir niyetin zaruri neticesi olduğu gibi, kanaatkârlığı oburluğa tercih etmek de bu niyetin bir sonucudur. Bu bağlamda Efendimizin (sallallahualeyhivesellem) şu sözü gayet manidardır:

“Hiçbir insan kanundan daha şerli bir kabı doldurmuş değildir. Ademoğluna belinin düzeltilmesine yardımcı olabilecek kadar yemek yeter. Eğer nefsi ağır basar da (bu kadarcıkla iktifa etmezse) midesinin üçte birini yemeye, üçte birini içmeye, kalan üçte birini de nefes almaya ayırmalıdır.”
(İbni Mace Et’ime 50)

Su içme adabıyla alâkalı olarak da sağ eliyle içmek, başında besmele çekmek, bitiminde hamdetmek, suyu emerek ve yavaş yavaş içmek, üç nefeste içmek, su bardağına nefes vermemek gibi hususlara dikkat etmek yerinde olur.

İlginizi Çekebilir  Secde etmenin fazileti nedir?

Yemek yemede uyulması gereken hususlar, konusu için kaynak alınan eser;
[İhyâu Ulûmid’din (muhtasar) – İmam Gazali]

Yorum Yap