İlim Köşesi

Zekatı gizlice vermenin önemi

Zekatı gizlice vermenin önemi

Zekatı Gizlice Vermenin Önemi

Zekâtı gizlice vermek, riya ve gösterişten en uzak bir durumdur. Allah Resûlü, Cenab-ı Hakk’ın kıyamet günü kendi gölgesinde gölgelendireceğini vaadettiği gruplardan birisi olarak “sağ elinin verdiğini, sol eli bilmeyecek kadar” gizlilik içerisinde zekât ve sadaka verenleri zikretmiştir. Bazı âlimler “Üç şey hayrm hazinelerindendir, gizli sadaka vermek de bunlardan birisidir.” demişlerdir. Zekatı gizlice vermenin önemi hakkındaki en geniş mânâlı âyetlerden birinde şöyle denilmektedir:

“Allah rızası için yaptığınız maddî yardımlarınızı açıkça verirseniz ne güzel! Ama bu hayırlarınızı saklı tutar ve muhtaçlara ulaştırırsanız bu sizin için daha hayırlı olur ve Allah, bu sebeple bir kısım günahlarınızı affeder. Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır.” (Bakara 2/271)

Zekatı gizlice vermek dışında, yaptığı hayır ve hasenâtı, başkalarına kendini göstermek ve tanınıp meşhur olmak için yapan kişinin, niyetinde Allah rızası olmadığı için yaptığı bu amel, heba olur gider. Bunun Hak katında herhangi bir karşılığı yoktur çünkü Onun nza ve hoşnutluğu gözetilmemiş, bilakis insanların görüp beğenmesi istenilmiştir. Bunlar ise, inşanı helak edici şeylerdendir. İnsan, gönlündeki riya ve gösteriş duygularına ters hareket etmek suretiyle bu helak edici hususların önüne geçebilir ve ihlasla zekât ve sadakasını verebilir.

(İhya-u Ulumiddin (İmam Gazali))

Yorum Yap